Debatt

Replik till Irene Oskarsson (och Andreas Carlsson), båda KD

Jag tror vi är rätt överens om att sjukförsäkringen som Alliansregeringen satte i sjön inte fungerar. Jag är också rätt övertygad om att inga ädla motiv låg bakom försäkringsomläggningen.

Det var fördomar om att folk var lata osv. Och ”det finns jobb till alla, bara de bemödar sig att söka”.

 

Det hedrar ditt parti att man har insikt i att sjukförsäkringsreformen har brister – men du/ ni har ingen empati. På mitt bord ligger högvis med brev och journaler mm från människor som blivit misshandlade i systemet. För att göra problemen kristallklara har jag lyft fram de värsta avarterna och de som det skrivits om i massmedia så verkligheten kan ni inte förneka.

 

Jag skulle gärna vilja visa hur rått systemet fungerat och hur cyniska man är på arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Jag tror däremot inte att personalen i gemen vill vara elak utan har bestämmelser som inte fungerar. Vi kan se att det förr var förtidspensioneringar som växte, nu växer aktivitetsstöd ohämmat. Fler och fler går in fas3 Gratis arbetskraft som utnyttjas (modern träldom)

 

Jag måste vara sträng och hålla efter er – ni uppvisar nonchalans och okunskap om hur systemen fungerar. Men vi kan, ni och jag, åka runt och träffa ett antal svårt sjuka människor som inte klarar ett jobb.

 

Du måste inse att det finns människor, som inte ser att ta sig till bussen, inte ser att sköta ett industrijobb utan risk för skador, som har förlamningar så man inte ens kan ta sig till arbetsförmedlingen – de skall ha hjälp att bli friska så de kan leva ett drägligt liv – och sedan en, som du ser det, förhatlig förtidspension.

 

Jag vill även påpeka att det är 404 000 arbetslösa och vi  kommer inte före 2020 att vara nere på 250 000 arbetslösa. Det innebär att med den takt vi har i tillväxten på fas 3 i aktivitetsstödet kommer närmare 200 000 människor vara hänvisade till kommunernas försörjningsstöd.

 

Förtidspensioneringens tekniska lösning var inte bra. Man borde gjort mer för att bota  sjukdomar och gett de sjuka tid att pröva anpassade jobb – men inte till svältlöner.  

 

 Regeringen har lagt fram en hel radda arbetsmarknadsreformer som inte fungerar och man vägrar inse vi har massarbetslöshet.

 

Med din beskäftighet i diskussionen med mig inser jag du har inte hjärtat på rätt ställe. Sedan skriver du underförstått att ”Lars-Håkan Halldin skall knipa käft och inte våga opponera sig”. Men glöm aldrig – den lilla människan är min bundsförvant. Jag tar likt den barmhättige Samariern hand om den sjuke, arbetslöse och svage medan du och Andreas Carlsson likt hövitsmännen står tomhänta och lämnar de svaga åt sitt öde. Jag vet att KD som parti inte är lika syniskt, det hedrar KD.

LARS-HÅKAN HALLDIN

Oberoende centerpartist

Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook