Nyheter

Resursbrist bakom överförmyndarfel

Vetlandas tidigare överförmyndare har, som Höglandsnytt berättade förra veckan, återigen fått kritik från länsstyrelsen för brister i handläggningen. Det gäller brister i handläggningen av ett par specifika ärenden.

De här ärendena har varit föremål för granskning under en ganska lång tid och man kom i förra veckan med ”domen”, allvarlig kritik resp mycket allvarlig kritik.

 

Den aktuella överförmyndaren var politiskt vald och inga formella krav restes på att innehavaren av posten skulle ha någon speciell utbildning för uppgiften.

 

Den skulle skötas på 80 procent av en heltid.

 

I dag har kommunen 2,4 heltidstjänst, inklusive juridisk expertis, för att sköta samma jobb – plus viss automatisk uppkoppling gentemot skatteverkets befolkningsregister.

 

Fortfarande väljer alltså Vetlanda att ha en politiskt vald överförmyndare men posten har nu fått juridisk stöttning.

 

Den kritiserade f d överförmyndaren konstaterar:

 

”I flera år påpekade jag i mina verksamhetsberättelser att jag behövde få större resurser för att kunna bedriva verksamheten på ett betryggande sätt. Det tog man aldrig upp så jag slutade göra påpekandet. Då tog revisionen upp det –  men inte heller då brydde sig politikerna om det.”

 

Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har riktat kritiken enbart mot överförmyndaren, som för övrigt inte själv fått del av den utan bara fått ta del av den via media. Varken länsstyrelsen eller kommunen – eller nuvarande överförmyndare – har skickat över  kopior av de båda aktuella skrivningarna.

 

Länsstyrelsens  jurister har inte heller med ett ord  berört det faktum att kommunens politiker inte brytt sig om att se till verksamhetens resurser.

 

Hos länsstyrelsen har ingen av de tre jurister, som varit inbegripna i granskningen varit anträffbara.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook