Debatt

Riksdagens förvaltningskontor felade, inte Juholt!

Juholt har gjort en ”Tobleronare”, trumpetar skribenterna landet runt. Jag måste säga jag försvarar Juholt på stark legal, juridisk och moralisk grund.

Sakförhållandet är i stort detta: 1. Du har rum och kokvrå i riksdagen; 2 Du har lägenhet som riksdagen hyr och avin går direkt till Riksdagens förvaltningskontor; 3 du hyr själv lägenhet och sänder avin till Riksdagens förvaltningskontor där två alternativ finnes -du förskottsbetalar hyran eller förvaltningskontoret betalar avin åt dig.

I de två första alternativen är det ingen som bryr sig om det bor en make/ älskarinna/ älskare längre tider i din lägenhet. Jag vill minnas av min tid i dessa environger att Riksdagen till och med uppmuntrade att makar skulle bo där för att ge livet i riksdagen en mer social innebörd.

I alternativ 3 kan man diskutera det legala i att sambon bor där. Men inför Justitia är vi alla lika vilket innebär följande. Om en riksdagsman skriver sin sambo på hemorten och delar lägenhetens kostnader i hemorten med henne då är det fullt legalt att hon bor i Stockholmslägenheten. Flertalet av riksdagens makar, sambos och särbos mm löser detta genom att vara skriven på hemortsadressen.

Den intressanta juridiska frågan är: var bor make/sambo, var intar denne dygnsvilan i Stockholm? Nästa frågeställning är: var intager älskaren/ älskarinnan sin huvudsakliga dygnsvila – i sin lägenhet eller i riksdagsmannens lägenhet.

Då inträder frågan var bor älskaren/ älskarinnan? Skall denne dela hyran för amorösa träffar osv. Detta är ingen enkel frågeställning. Jag tror det landar rent juridiskt på att Juholt har gjort rätt. Riksdagen skall betala hela lägenhetskostnaden. Men man måste göra om huvudmannaskapet. Det innebär att riksdagen tar över Juholt hyreskontrakt. Annars kommer vi dithän att för varje natt det bott någon annan i lägenheten utöver riksdagsmannen själv görs avdrag.

Så fungerar det inte i något annat sammanhang. Har jag en större övernattningslägenhet i Stockholm frågar inte företaget eller fiskus hur många nätter min särbo bott där tillsammans med mig – och legalt rent juridiskt är det också. Juridiken måste arbeta med objektiva rekvisit, inte känslor eller publicistiska sensationer. Syna hur många riksdagsledamöter som levt med frun i god tro i riksdagens lägenhet.

Gäller det för sambon/ frun/ son/ dotter, då gäller det för älskarinnan/ älskaren också.

Då är frågan: vilken är den juridiska grunden för detta. Min bedömning är klar. Juholt har lämnat in hyreskontrakt där det klart och redigt står angivit att sambon har del i kontraktet. Hyresavierna har gått till Riksdagens förvaltningskontor. Inget uppsåt föreligger att vilseleda riksdagen eller förvaltningskontoret.

Riksdagen har under lång tid betalat ut ersättningen med de rekvisit som föreligger i riksdagens förordning samt inkomna underlag. Juholt har anpassats sig till rådande omständigheter, riksdagen har inte ifrågasatt hyreskontrakt eller avier utan utbetalat ersättningen och under lång tid vilket har juridisk bäring. Juholts handlade är därmed oklanderligt.

Vad innebär framtiden är att riksdagen måste ta över alla hyreskontrakt, ha dem som sina. Det är riksdagens övernattningslägenheter för riksdagsmän och i förekommande fall tjänstemän.. Av förordningen skall framgå att där behov av dubbelt boende föreligger betalar riksdagen dubbelt boende via direktbetalning, traktamente eller på annat sätt. Vem som bor tillsammans med riksdagsmannen är inte adekvat.

Den som gjort fel och är ansvarig för den uppkomna situationen är riksdagens förvaltningskontor. tnte Juholt som anpassat sig tillrådande omständigheter och praxis.

LARS-HÅKN HALLDINOberoende Centerpartist Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook