Debatt Opinion

Riksdagspartierna medskyldiga till fundamentala muslimers förtryck

I gårdagens Uppdrag Granskning (16/5) fick svenska folket en uppskakande bild av hur fundamentalistiska muslimer kränker muslimska kvinnor och därmed också svenska lagar och allmänna värderingar i vårt samhälle.
Att detta får ske är de sju riksdagspartierna och deras riksdagsledamöter, regering och riksdag medskyldiga till.
I stället för att lägga all kraft på att spy galla över Sverigedemokraterna borde de ta itu med brotten mot muslimska kvinnor/flickor men även i viss mån unga pojkar.
Ett förtydligande. Jag är inte Sverigedemokrat utan är i stället involverad i stöd till dessa förtryckta kvinnor. Jag är varken rasist eller invandrarfientlig.
Jag har i många års tid i medier, till regering och riksdagsledamöter i skrivelser påtalat hur kvinnor/flickor usätts för våld, tvångsgifte, hinder från att deltaga i den svenska skolundervisningen på lika villkor med svenska ungdomar. Mina mina artiklar och skrivelser har mestadels klingat ohörda.
Sanktionerar tvångsgiften
De som påstår sig vara mest flyktingvänliga, motståndare till rasism etc är i praktiken de som sanktionerat/ar våldet, diskrimineringen, tvångsgiften etc mot invandrarkvinnor/flickor.
En av dessa är t ex Mona Sahlin.
När hon vid besök i en moské för att vara fundamentalisterna till lags tog på sig en sjal, svek hon kvinnorna till förmån för dem som inte vill ge de senare samma rättigheter som svenska kvinnor.
Nu låtsas hon bestört över det som visas i programmet! Hur aningslös får en f d minister vara?
I denna kategori kan inräknas Sabuni, Ullenhag, Björklund, Ask och ett stort flertal av riksdagsledamöterna från samtliga sju riksdagspartier.
Ullenhag (för att ta udden ur kritiken i reportaget) var snabb att påstå att majoriteten av muslimerna var emot förtrycket av kvinnor.
Hur vet han det? Denna ”kultur” ger ju männen en enorm makt över kvinnorna och är det då säkert att de vill avstå från den?
Så fort vi som verkligen vill att invandrare skall ha samma rättigheter och skyldigheter som etniska svenskar, uttalar oss, har vi oftast anklagats för att vara invandrarfientliga eller rasister trots att vi känner avsky för avgrundspartierna. Samma behandling har mött oss från flertalet medier.
Det är verkligen ett fattigdomsbevis vad gäller mediernas och riksdagsledamöternas ansvarstagande att det först sedan Josefsson tagit tag i problemen så kommer de upp till ytan.
I stället för att avfärda all saklig kritik mot invandrarproblematiken och brotten mot svenska lagar och allmänna värderingar borde dessa tas på allvar.
Frihetens stamort
De kvinnor som kommit från muslimska länder och haft förhoppningen att de kommit till, ”frihetens stamort” på jorden har blivit djupt besvikna. Deras frihet har inte blivit större. Hedersvåldet har knappast minskat och flickornas rätt till samma undervisning som svenska flickor har de bestulits på.
Mot bakgrunden av Uppdrag gransknings program – som bara är toppen på isberget – är det en skam att de riksdagsledamöter, regeringsmedlemmar som inte kunnat undgå att se hur tillvaron i många fall ser ut för invandrarkvinnor/flickor ändå vill ge sken av att de är hederliga, ansvarstagande och värnar de nämndas vistelse i vårt land. De är inget annat än hycklare och har långtifrån tagit sitt ansvar för invandringen till vårt land.
Religioner är inte jämbördiga med myndigheter
Det måste också bli ett slut på att regeringen, myndigheter förhåller sig till religioner (i detta fall till islam) som om de vore jämbördiga med offentliga myndigheter eller organisationer. Några bidrag bör givetvis inte utgå heller.
Det innebär kvarhållande av värderingar och kultur som inte hör hemma i ett demokratiskt och jämställt samhälle.
För mig har aldrig förnedringen, våldet diskrimineringen av invandrarkvinnor/flickor varit okänd sedan jag började intressera mig för detta.
Sveriges riksdagsledamöter, regering och riksdag verkar i det här fallet vara både blinda och döva men också helt handlingsförlamade. Vi har intelligenta, demokratiska invandrarkvinnor som ofta påtalar behandlingen av invandrarkvinnor från de egna, men dessa får på sin höjd uttala sig men tas inte på allvar.

Olle Ljungbeck

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. jag är inte förvånad tycker det är dax att stävja muslimerna o rätta in dom i det svenska samhället om de ska vara i vårat land så ska ta mej fan de lyda under våra lagar o inte sina egna ut med packet

  2. Det som är intressant med uppdrag gransknings reportage är ju ändå att det där finns en ambition att rikta kritiken mot de församlingar och personer som faktiskt står för förtryckande attityder istället för att dra alla muslimer över en kam (sedan finns det ju massor av problem med reportaget som sådant också). Tyvärr verkar ju många människor ha svårt att hålla isär allmänt hat mot islam och relevant kritik mot enskilda grupper/församlingar. Det är väl dock inte oväntat i dessa islamofobiska tidevarv.

Kommentarer avstängda