Debatt

”Rullgardinen dras ner”


[adrotate banner=”28″]
”Vi miljöpartister är ytterst kritiska till den nya lagändringen. Vi ser med oro på utvecklingen och arbetar för att återfå den unika svenska offentlighetsprincipen – denna sällsynta juvel”, skriver Nässjöpolitikerna Etelka Huber och Rikard Salander i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om den nya sekretesslagstiftningen som riksdagen röstade igenom i veckan.
[adrotate banner=”27″]

Den svenska offentlighetsprincipen är en juvel. En sällsynt juvel sett ur ett internationellt perspektiv.

Offentlighetsprincipen har varit en av de viktigaste grundbultarna i den svenska demokratin. Den har stått som garant för öppenhet inom det offentliga och gjort det lättare för journalister att kunna granska exempelvis myndigheter och för medborgarna att kunna ta del av viktig information.
Ingenting ska kunna döljas, såvida det inte fattas ett särskilt beslut om att hemligstämpla dokument, det har varit den rådande principen. I många andra länder är det tvärtom. Offentlighetsprincipen är och har varit unik för Sverige.

Dessvärre vill regeringen, med justitieminister Ask i spetsen, att svenska myndigheter ska uppfylla internationella förpliktelser om sekretess för att Sverige ska kunna delta fullt ut i EU-samarbetet, som det heter. Förutom regeringen står även Socialdemokraterna bakom lagändringen som träder i kraft vid årsskiftet. Den nya sekretessen är tänkt att bland annat gälla dokument som skickas mellan myndigheter och det kommer att räcka som argument, att ett annat EU-lands myndigheter begär att vissa handlingar ska sekretesstämplas i Sverige, för att så ska ske.

Det demokratiska underskottet är illa nog som det är. 70-80 procent av våra lagar kommer från EU. Och i EU är det redan svårt, snårigt och näst intill omöjligt att få klart för sig vad som är på gång. Genom att begränsa offentlighetsprincipen stängs ännu ett fönster för insyn. Rullgardinen dras ner.

Det här är en oroande utveckling som kommer att leda till mindre öppenhet i Sverige och EU och det kommer att försvåra för journalister att kunna utföra sitt jobb, begära ut handlingar och granska makthavare och myndigheter.
En rad remissinstanser har varit kritiska till lagförslaget som röstades igenom i riksdagen häromdagen och menar att myndigheter kan få för sig att hemligstämpla uppgifter ”för säkerhets skull”.

Miljöpartiets ledamöter i Riksdagen röstade emot lagförslaget. Vi miljöpartister är ytterst kritiska till den nya lagändringen. Vi ser med oro på utvecklingen och arbetar för att återfå den unika svenska offentlighetsprincipen- denna sällsynta juvel.

Rikard Salander (mp), ordförande Nässjö
Etelka Huber (mp), vice regionordförande, Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook