Nyheter

Rulltrappemannen – förde in en kamera under hennes kjol

En man som fotograferade under en kvinnas kjol har nu dömts av Högsta domstolen för sexuellt ofredande. Men hade han stått på längre avstånd hade han sluppit straff.

I en rulltrappa förde en man upp sin mobiltelefon under kjolen på en kvinna och fotograferade hennes underliv. Eftersom kvinnan inte var medveten om vad som hände ansåg tingsrätten och hovrätten att hon inte hade blivit ofredad i lagens mening. Åtalet för sexuellt ofredande ogillades därför. Efter riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen nu åtalet och dömer mannen till dagsböter.

Ett handlande som ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet är straffbart. Handlandet ska utgöra ett intrång i den utsattes rätt att bestämma över sin kropp för att det ska kunna anses utgöra ett ofredande. Som regel innebär det ett krav på kroppslig beröring. Kravet är emellertid inte absolut.

Högsta domstolen kommer således i detta mål fram till att även om någon beröring inte sker kan ett handlande omfattas av straffansvaret, om det sker i omedelbar närhet av den angripne och innebär ett tydligt intrång i den utsattes rätt att bestämma över sin kropp. Så var förhållandena i målet, eftersom fotograferingen skedde genom att gärningsmannen förde upp sin mobilkamera mycket nära kvinnans underliv. Mannen fälldes alltså.

I ett s.k. särskilt yttrande som samtliga domare står bakom framhålls att utrymmet för att med stöd av avgörandet komma till rätta med fall av integritetskränkande fotografering är begränsat. Om fotograferingen av kvinnans underliv hade skett på lite avstånd hade mannen inte kunnat fällas för något brott, anser Högsta domstolen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook