RYGGMÄRGEN FÖRSTÖRD – Kan inte gå ordenligt efter otäckt läkarmisstag | Höglandsnytt
Höglandet Jönköping Jönköpings län

RYGGMÄRGEN FÖRSTÖRD – Kan inte gå ordenligt efter otäckt läkarmisstag


Födde barn men sedan gick allt fel.

Brister i rutiner och arbetssätt, och samverkan mellan inblandade läkare från flera kliniker, kan ha bidragit till att en patient drabbades av en ryggmärgsskada, enligt landstingets utredning.

Region Jönköpings län anmäler vårdskada för prövning enligt lex Maria. Anmälan gäller en patient som i samband med förlossning hade smärtlindring med epiduralkateter (”ryggmärgsbedövning”).

I efterförloppet till förlossningen drabbades patienten av en infektion vid ryggmärgen där bedövningskatetern suttit.

”På grund av svårigheter för vårdpersonalen att förstå patientens symptom som initialt var diffusa, och brister i rutin och arbetssätt och samverkan mellan inblandade läkare från flera kliniker, uppmärksammades och behandlades inte infektionen förrän med viss fördröjning. Detta kan ha bidragit till att patienten drabbades av en allvarlig ryggmärgsskada med kvarstående nedsatt muskelkraft i benen och känsel. Prognosen för skadan är oklar”, kommunicerar chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook