S-C-M-triumviratets kollaps i Vetlanda | Höglandsnytt
Debatt

S-C-M-triumviratets kollaps i Vetlanda

Jag har inga synpunkter på valet av Magnus Färjhage till kommunchef men väl på den rekryteringsprocess som föregått valet. Att man måste beklaga Magnus Färjhage att han måste arbeta under våra tre kommunalråd är förståeligt.

När våra tre styrande personer genom smussel och undanhållande av fakta försöker styra ett beslut, tappar man förtroendet för dem, inte bara nu utan även framledes.

 

Varför anställer man rekryteringsexperter, när man bortser från vad vederbörande kommit fram till? Detta är ganska lätt att förstå. Man hade hoppats att expertutlåtandena skulle överensstämma med rådens uppfattning och vara ett stöd för dem och befria dem från ansvar för utnämningsbeslutet. När experterna hade en helt annan uppfattning och avrådde från tillsättning av Färjhage, mörklade man expertutlåtandena för tillsättningsmyndigheten. Man ville inte ha experternas yttrande skriftligt och de skulle inte skriftligen följa med kallelsen till styrelsens sammanträde. Detta förfaringssätt hör inte hemma i en demokrati.

 

Handläggningen vittnar om att tre kommunalråd av så olika grundfilosofi näppeligen kan styra vår kommun. S, det största partiet, har beskurits på inflytande och är i klart underläge mot C och M. Ett svek mot oss som röstat på S.

 

Så går det när det största partiet inte vågar ta det ansvar väljarna givit det. Varför kunde inte S, självt eller tillsammans med partier med samma grundsyn likt tidigare, ta ansvar för ledningen av vår kommun? Man vågade inte. Man bortsåg frän väljarnas uppfattning.

 

Men frågan är efter alla turer hur länge de tre råden tillåtes styra vår kommun. En moderat, vars stora intresse är den egna anläggningen i Ramkvilla och detta på bekostnad av Dalbos avveckling. En centerpartist, som påstår sig värna om landsbygden men vars resultat är osynliga, kanske på grund av chefsskapet för centerkvinnorna, och den högste av alla tre, vars intresse stannar vid stadsgränsen, alltså en landsbygdsfientlighet, som kan gå ut över fritidsanläggningar, vård, omsorg och skola utanför centralorten.

 

Egentligen skulle man kasta in handduken men man vill försöka påverka så länge man kan till gagn för stödberoende medborgare. Min förhoppning är att de tre kommunalråden inte får flera chanser, om de inte är beredda till bättrinng. Vetlandas anseende tål inte flera skandaler, förorsakade av bristande ledning.

 

Tecknar en i grunden trogen sosse

BERTIL NILSSON

Landsbro

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook