S, M och SD spelar bort Jönköping | Höglandsnytt
Debatt

S, M och SD spelar bort Jönköping

Regeringen tar nu det första kraftfulla steget för att koncentrera och effektivisera länsstyrelsernas verksamhet. Detta innebär att tretton ärendegrupper flyttas från nuvarande 21 länsstyrelser till sju länsstyrelser från halvårsskiftet 2012.

I departementspromemorian i ärendet som remissbehandlades 2007 var genomförandet planerat till den 1 oktober 2008. Frågan har nu fått ligga till sig under de senaste fyra åren i avvaktan på regionala initiativ när det gäller geografisk indelning av framtidens regioner och län. Sådana initiativ har tyvärr varit ganska begränsade varför regeringen nu lämnade sin proposition till riksdagen den 10 november 2011.

De tretton ärendegrupperna är: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn.

Detta innebär för vår del att regeringen utgår från nuvarande sjukvårdsregionen, Jönköping, Kalmar och Östergötlands län, som lämplig indelningsgeografi. Denna gemensamma verksamhet för hela området förläggs till den största av de tre länsstyrelserna, nämligen Östergötlands i Linköping.

Detta är en klar fingervisning om vad staten anser att den nya gemensamma länsstyrelsen skall ligga när de tre nuvarande länen inte själva har förmått att göra upp om det framtida samarbetet i regionen och länet samt uppdelningen av de olika samhällsfunktionerna inom respektive område.

Ett på sikt bittert resultat för Jönköping på grund av M och S totala oförmåga i Jönköpings län att inse verkligheten och se klart vad framtiden kräver av handlingskraftiga och tillväxtskapande utvecklingsregioner och län. Samtidigt som både Kalmar och Östergötlands län med stor envishet har försökt att få med Jönköpings län i ett konstruktivt samarbete för skapande av en gemensam framtid. De var också beredda att medverka till en naturlig fördelning mellan de tre nuvarande länsresidensstäderna av olika verksamhetsuppgifter.

Nu gäller det att undvika de långsiktigt negativa konsekvenserna av S, M och SD:s hett eftertraktade isolerings och marginaliseringssträvanden för Jönköpingsområdet i miniregion Jönköping. Då krävs att samtliga partier i landstingsfullmäktige har förmåga att nu leva upp till beslut och träffad överenskommelse för långsiktig fokusering på regionförstoring inför valet 2018.

Detta är en trovärdighetsfråga både gentemot länsmedborgarnas rätt till framtidsutveckling och gentemot berörda län som vi skall bilda region och län tillsammans med. Då är det viktigt att inte fortsätta och spela bort Jönköpings möjligheter att bli ett naturligt regioncentrum.

ESSE PETERSSON (FP)Landstings- och regionpolitiker.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook