Debatt Opinion

Så kan vi få en ansvarsfull och intellektuell debatt om invandringen

”Jag efterlyser åter en tredje åsikt. För en tid sedan skrev jag en artikel där jag efterlyste en tredje åsikt i immigrationsfrågan (invandring). Jag får ofta respons på mina artiklar men den jag fick på denna var överväldigande”, skriver Olle LjungbeckHöglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”6″]
Jag poängterade i min artikel att jag tar avstånd från hatmänniskorna och de totalt invandrarfientliga, som inte ens kan tänka sig en balanserad invandring.
Men jag betonade att jag tar lika mycket avstånd från de andra, som jag inte kan hitta något mer träffande namn för nämligen salongsradikalerna och opportunisterna som aldrig vågar erkänna problemen som vi upplever i dag. Som inte nämner gettona och motsättningarna mellan de invandrade och de svenska medborgarna. Aldrig vågar redovisa kostnaderna eller den kriminalitet och asocialitet som är ett reellt problem. Inte heller vågar de redovisa de som ”flytt” sitt land på grund av risken att dödas eller förföljas och de som är ekonomiska flyktingar.
De talar ständigt om vilken kompetens Sverige tillförs men nämner inte ett ord om att en mycket stor del är analfabeter.
Två åsikter styr debatten
Så länge dessa två åsikter ensamma styr debatten kring invandringen kommer vi inte ett steg längre vad gäller en balanserad, sann, realistisk syn på denna.
Det får inte finnas några tabu vad gäller beskrivning och redovisning av invandringens såväl problem som dess positiva effekter. Endast på så sätt kan vi få en ansvarsfull och intellektuell debatt.
När nyheterna i dag (27/9) refererade om den ”kostnadsanalys” Sverigedemokraterna redovisat (som kan vara felaktig men också sann) gick Ullenhag och Jonas Sjöstedt direkt i svaromål. Men deras motargumentation innehöll inte någon som helst substans utan enbart floskler.
Stig fram utan rädsla
Därför är det på tiden att de som vill se en tredje åsikt i invandringsfrågan – utan rädsla att bli kallad både det ena och det andra – stiger fram och redovisar fakta och förslag. Det borde var regeringens och riksdagens skyldighet att lägga fram en opartisk utredning innan frågan blir totalt infekterad och okontrollerbar. Oavsett om kostnaderna som SD redovisar är 120 miljarder eller mindre borde detta vara en självklarhet. Ingen annan fråga med så stora problem och kostnader än just invandringsfrågan skulle tillåtas vara oredovisad och obesvarad. Det visar på en feghet från ansvarigt håll men också på förakt för medborgarna.

Olle Ljungbeck
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Ytterligare en bra artikel i detta viktiga ämne. När det gäller beräkningarna i SD:s kostnadsanalys ingår både kostnader och intäkter för invandringen de närmaste fyra åren. De har använt sig av beräkningar gjorda av riksdagens utredningstjänst och statistik från SCB och inte använt sig av egna uträkningar så siffrorna borde stämma.

Kommentarer avstängda