Ekonomi Vetlanda

Så mycket får kommunen för flyktingarna


[adrotate banner=”28″]
Pengarna från staten och Migrationsverket till kommunerna kommer i flera olika former av bidrag. Vetlanda kommun har gjort en sammanställning av vilka pengar det handlar om:

  • Från och med i år har ersättningssystemet förändrats och blivit mer s k prestationsbaserat.
  • Samtidigt har grundersättningen för en flykting sänkts från 10 basbelopp till 5 basbelopp, d v s 222 000 kr.
  • Dessutom får kommunen 15 000 kr för varje nyanländ som är kvotflykting eller anvisad från Migrationsverkets anläggningar.
  • Migrationsverket betalar också ut mer ersättning till de kommuner som ifjor tog emot flest flyktingar per capita. Det handlar om mellan 5000 och 15000 kr per nyanländ.
  • Dessutom får kommunen en schablonersättning på 82 900 kr för barn och vuxna och 51 900 för pensionärer.
  • En engångsersättning för att täcka inlednade kostnade för socialbidrag betalas också ut på mellan 4000 och 7500 för vuxna och 3000 kr för barn.
  • För ensamkommande flyktingbarn betalas 1600 kr per dygn för avtalade platser och 3000 kr för ytterligare platser, plus en engångsersättning på 30 000 kr.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Stat och kommun bäddar illa för framtiden,bidrag som efter ett antal år går över till försörjningsstöd om dessa människor inte får arbete.Många blir nog besvikna,de kommer till ett land som lovar guld och gröna skogar,men hamnar i beroende av försörjningsstöd eller lågt avlönade jobb,och i framtiden garantipension.

  2. man får också ha i åtanke att (S) lovat förlänga kommunernas bidragstid rån nuvarande två år till sex år….allt för att täcka upp för dom kommuner som går back på sitt samarbete med Migverket…

  3. Spelar egentligen ingen roll om det är 2 eller 6 år, pengarna kommer från skattebetalarna vilken skattkista man än tar ifrån och något annat eller någon annan får stå tillbaka. Det finns ingen Särimner eller i detta fall ymnighetshorn att ta av, utan resurserna är ändliga och alla även de hitkomna blir förlorare i det långa loppet som det sköts idag.

Kommentarer avstängda