Sagan om kungadömet Wettlösa II | Höglandsnytt
Debatt

Sagan om kungadömet Wettlösa II

Det var en gång ett litet kungadöme som hette Wettlösa, som låg inklämt mellan andra små kungadömen i södra delen av det stora Svea Rike. I kungadömet härskade en trojka i ett Kungaråd.

I detta var en Primus inter Pares, den främste bland jämlikar, medan en annan försökte vara det och den tredje, den kvinnliga, mest var i den Kejserliga Hufvudstaden och ägnade sig åt rikets politik för kvinnor.

Öfverste Oppositionsrådet, det tidigare sparkade Kommersrådet, försökte också vara den främste, och var det mer än de andra. Den senaste skandalen i kungadömet upprörde Oppositionsrådet och de andra Oppositionisterna. De gruvligaste ting hände. Ett Kungaråd, som försökte vara den främste bland likar, men inte fick vara det och inte heller kunde det, trots att han ville det, försökte fara med lögn.

Ty vid ett möte med länssherriffen hade Kungarådet kallat Borgarföreträdare för handel och industri, men inte Öfverste Oppositionsrådet. Han uttryckte då att Kungarådet ” inte visat någon vilja till samarbete”, eftersom ordningsfrågorna upprört och upprör alla de idogt arbetande stånden i kungadömet. Kungarådet sa då att mötet inte var politiskt och officiellt. Att detta var en klar lögn kan konstateras. Ty ordet politik har sina rötter i det grekiska ordet tà poliliká, som betyder ’statsangelägenheter’. I demokratier utgår den politiska makten enligt grundlagen från folket, i diktaturer och envälden är den politiska makten istället koncentrerad till en snäv cirkel av personer, ofta med stöd av generaler och sheriffer. Oppositionisterna och folket förundrade sig då över hur Kungarådet kunde uttala sig så och varför. Ty ve och fasa, inte kunde det väl vara så att kungadömet Wettlösa sakta men säkert hade glidit in i ett envälde, där de tre Kungaråden styrde och ställde och inte ville ha någon insyn för att de var för okunniga, oerfarna och svaga, och då tog till den härskartekniken att utesluta Oppositionisterna från möten, förminska dem och hålla dem så dåligt informerade som möjligt.

Ack, ack,ack, vad hade hänt men det fina lilla kungadömet, som hade utvecklat så många framgångsrika personer genom åren? Varför saknades denna kompetens och framgångsanda så totalt bland Kungaråden? Liksom den nya världen hade startat Occupy Wall Street, som en protest mot mygel, girighet och envälde och diktatur, kanske vi medborgare i Wettlösa måste starta Ockupera Stadshuset och ge makten till dom som är kompetenta, erfarna och villiga att lyssna på folket och sina motståndare. Vad vill folket göra i Wettlösa, vad vill du göra?

RÖSTEN FRÅN HWETLANDA

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook