Säkrare trafikmiljöer för smålänningarna med kilometerskatt | Höglandsnytt
Debatt

Säkrare trafikmiljöer för smålänningarna med kilometerskatt

Mycket av den tunga trafiken är helt nödvändig för att samhället ska fungera. Men 22 procent av all lastbilstrafik i Sverige är tomkörningar. Samhället gör en stor vinst om buller, slitage och utsläpp från de tunga transporterna minskar.

Just samhällsvinsten är en av de stora anledningarna till att införa en kilometerskatt på den tunga trafiken.

 

Kenneth Winsborg skriver den 30 augusti att kilometerskatten skulle utgöra ett integritetsproblem och målar upp en fantasibild av en samhällsapparat som följer medborgarnas varje steg. Men jag kan lugna honom. Det enda som kommer att övervakas är lastbilarnas färdvägar, inget annat. Många europeiska länder använder sig redan av kilometerskatt och de olika tekniska lösningar som finns för detta. Ingenstans finns det en debatt om att det kränker medborgarnas integritet.

 

Många boende runt om på den svenska landsbygden upplever den stora mängden lastbilar som kör rätt igenom samhällena som ett problem idag. Med kilometerskatten inför vi en möjlighet att styra den tunga trafiken så att vi får en trafiksäkrare miljö på många orter. Det tror jag skulle uppskattas av många som bor längs våra hårt trafikerade vägar.

 

En lastbilsskatt som utformas rätt kan också innebära fördelar för åkerierna och skyndar på en omställning från beroendet av fossila bränslen som utgör ett hot mot åkerinäringens framtid och mot vårt klimat. Oljeberoendet inom transportsektorn är 94 procent och en omställning är helt nödvändig.

 

Kilometerskatt ska omfatta alla tunga lastbilar som kör i Sverige, oavsett var de har tankats. Det ger sundare konkurrensvillkor för branschen, när 4 av 10 lastbilar som kör på våra vägar är utländska. Vi måste se till att spelreglerna för alla transportslag är rättvisa och att moroten blir större för åkerierna att satsa på effektivare transporter och miljövänligare bilar.

 

KARIN SVENSSON SMITH

trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook