Ekonomi Nyheter

Sålde knark för 7,85 miljoner kr

Uppsala tingsrätt har nu dömt en man för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år, dömt en man för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år och sex månader samt dömt en kvinna för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år. En man som stod åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott har frikänts

Männen och kvinnan stod åtalade för att via en hemsida på Internet ha salufört och sålt främst ett stort antal narkotikaklassade tabletter, bl.a. tabletter innehållande Oxykodon, från den 1 september 2016 till den 31 januari 2017. Enligt åklagaren omsatte narkotikahandeln under denna tid drygt 5 600 000 kr. Två av de tre männen stod även åtalade för att ha bedrivit denna narkotikahandel redan från mars 2016 under vilken tid verksamheten enligt åklagaren omsatte drygt 2 250 000 kr.

Åtalet i den del det avser tiden före den 5 september 2016 har inte vunnit bifall. Tingsrätten har inte funnit visat att någon av de tilltalade har varit inblandade i den påstådda brottsligheten under den tiden.

När det gäller tiden efter den 5 september 2016 har åtalet delvis vunnit bifall. Tingsrätten har funnit att den man som döms för synnerligen grovt narkotikabrott har haft en central och ledande ställning i verksamheten genom att han har varit den som tagit emot beställningar av narkotika som gjorts via den aktuella hemsidan. Han döms därför för att ha överlåtit narkotika; dock motsvarande en betydligt mindre omsättning än vad åklagaren har påstått. Han döms också för att ha innehaft en stor mängd narkotikaklassade tabletter.

Tingsrätten har vidare funnit bevisat att den man och den kvinna som döms för grovt narkotikabrott har förpackat narkotika som beställts via hemsidan i brev. De döms för att ha förpackat narkotika. De döms också för att ha innehaft en stor mängd narkotikaklassade tabletter. Åklagaren har dock inte lyckats bevisa att dessa två personer har haft någon närmare kännedom om den verksamhet som bedrevs på hemsidan och de döms inte heller för att ha överlåtit narkotika.

Samtliga dömda personer har invänt att de inte insåg att de hanterade narkotikaklassade tabletter. Tingsrätten har dock kommit fram till att deras hantering har varit uppsåtlig.

En fråga i målet har varit hur farligt det narkotikaklassade ämnet Oxykodon ska anses vara. Ålagaren har hävdat att Oxykodon är lika farligt som heroin. Tingsrätten har dock kommit fram till en annan slutsats än åklagaren och bedömt att Oxykodon är betydligt mindre farligt än heroin. Denna bedömning har haft betydelse för längden på de fängelsestraff som har dömts ut.

När det gäller fängelsestraffens längd för den man och kvinna som döms för grovt narkotikabrott är rätten inte enig. Rättens ordförande och en nämndeman har funnit att fängelsestraffen för dem ska vara något längre.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook