Debatt

Sälj huset om Vetlandas kraftvärmeverk flyttas!

För en vecka sedan presenterade VETAB sin utökade lokaliseringsutredning angående nya kraftvärmeverket för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet valde att inte ta ställning utan bollade frågan vidare till kommunstyrelsen.

Den som läser utredningen finner att Vetlandamoderaternas vision om att kraftvärmeverket skall byggas på annan plats istället för i kvarteret Stickan blir mycket kostsam för VETAB:s fjärrvärmekunder.

 

Budskapet som förmdlades till KSAU:s ledamöter var att det är viktigt att alla partier diskuterar detta på nästkommande gruppmöte inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober. Med anledning av detta vill jag i det offentliga rummet framföra min sammanfattning av den utökade lokaliseringsutredningen med några korta punkter.

 

1) VETAB har i dagsläget 1 263 kunder

 

2) Om VETAB får bygga det nya kraftvärmeverket som planerat på Stickan blir investeringen neutral. Det vill säga den ryms inom nuvarande intäktsvolym vilket innebär att man inte behöver höja priset för kunderna på grund av investeringen.

 

3) Den genomsnittliga totala merkostnaden per kund för Vetlandamoderaternas vision innebär en väsentlig påfrestning för bolagets kunder enligt följande tre alternativ:

     * 422 557 kronor för placering vid Listen

     * 592 390 kronor för placering vid Nydala

     * 669 162 kronor för placering vid Flishult

 

4) Mot bakgrund av ovanstående kostnadsbild bör de familjer som har tänkt bo kvar i sina hus i 33 år genast fundera på att avveckla fjärrvämen och istället satsa på ny värmeanläggning ifall Vetlandamoderaterna får gehör för sin vision.

 

5) Även de som räknar med att bo kvar i sina hus i 15 år bör avveckla fjärrvärmen ty en halvering av totalkostnaden är fortfarande inom ramen för kostnaden för en ny värmeanläggning.

 

Om Vetlanda skall kunna vara en trygg och attraktiv kommun att bo i måste ni politiker som har makten i era händer fatta ett klokt beslut avseende det nya kraftvärmeverket.

 

LARS-ANDERS ERIKSSON

Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook