Debatt

Sänk arbetsgivaravgiften för småföretagen


[adrotate banner=”27″]
Sänk arbetsgivaravgiften och slopa sjuklöneansvaret för småföretagare, föreslår, företagarförbundet Fria Företagares ordförande Mats Assarsson i ett debattinlägg.

Villkoren för Sveriges småföretagare har stor betydelse för utvecklingen i Sverige både vad det gäller tillväxten och nya arbetstillfällen. Småföretagen (de som har 49 eller färre anställda) är Sveriges största arbetsgivare i den privata sektorn och ca 80 procent av alla nya jobb i landet skapas sedan drygt 20 år tillbaka i dessa småföretag. Genom att minska trösklarna för dessa att växa skulle tiotusentals nya jobb kunna skapas, menar organisationen Fria Företagare.

96 procent
Fria Företagare fokuserar på de allra minsta av dessa företag, de med upp till 10 anställda och som representerar över 96 procent av alla företag i Sverige. Det är alltså hos dessa som de nya jobben finns. Och de skulle kunna vara många fler.

Att medverka till att minska de tillväxt- och jobbskaparhindrande trösklarna för de allra minsta småföretagen, som tyvärr fortfarande existerar, är en huvuduppgift för oss sedan många år. Det är viktig inte bara för den enskilde företagaren utan är av stor betydelse för alla medborgare i Sverige. För jobben, skolan, sjukvården och allas vår välfärd. Det som är bra för småföretagen, är bra för Sverige.

Arbetsgivaravgiften och sjuklönesystemet de viktigaste valfrågorna för Sveriges småföretagare

När Fria Företagare i höstas ställde frågan till över 6 000 småföretagare vilka som var de viktigaste valfrågorna blev svaret att Sveriges småföretagare vill se en reformering av sjuklöneansvaret och en sänkning av arbetsgivaravgiften. Detta är samstämmigt med tidigare undersökningar Fria Företagare gjort där företagarna menar att dessa två utgör de största hindren för att växa.

Fria Företagare vill därför se att:

Arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda sänks med 9,88 %, motsvarande den allmänna löneavgiften, via ett grundavdrag på årslönesummor upp till en miljon kronor. Detta för att göra det lönsammare att driva och utveckla företag för den enskilde företagaren samt stimulera till anställning av nya och fler medarbetare.
Sjuklöneansvaret tas bort helt för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda, och reduceras till 7 kalenderdagar för företag upp till 50 anställda. När medarbetare blir sjuka idag drabbas de minsta företagen extra hårt. En reformering av sjuklöneansvaret skulle innebära att ett av de största hindren till att våga växa försvinner med betydligt många fler jobb och ökad tillväxt som resultat.

Företagarförbundet Fria Företagares ordförande Mats Assarsson
[adrotate banner=”27″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook