Ekonomi Höglandet

SANNINGEN: Folk är mycket sjukare än vi trott

De långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013. Sannolikheten att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid en person är borta från arbetsmarknaden. En ny analys från Försäkringskassan visar att fler personer befinner sig i långa sjukskrivningar än vad statistiken hittills visat.

Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid i Sverige. Den nuvarande ökningen inleddes redan 2013 och inte 2016 när den bortre tidsgränsen togs bort.

– De långa sjukfallen är en fråga för hela samhället och inte enbart Försäkringskassan. Det handlar bland annat om hur regelverk för sjukersättning utformas, vilket stöd den enskilde får av hälso- och sjukvården och på vilket sätt deras förmåga skulle kunna tas om hand på arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Historiskt har en stor del av de långa sjukfallen övergått till sjukersättning. Sedan regelverket för sjukersättning skärptes 2008 har sjukersättningens dämpande effekt på de långa sjukfallen avtagit.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook