Höglandet

SÄPO varnar: Allt svårare att hålla Sverige säkertEtt ökande hot från ensamagerande, brister i myndigheternas säkerhetsskyddsarbete och en tilltagande aktivitet inom de politiskt motiverade miljöerna, inte minst vit makt-miljön. Att hålla Sverige säkert blir allt mer komplext. Det framgår i Säkerhetspolisens årsrapport för 2016 som nu publicerats.

Hotet från ensamagerande som skulle kunna genomföra ett terrorattentat i Sverige ökar. Vid ett eventuellt attentat mot Sverige bedömer Säkerhetspolisen att en ensamagerande som motiverats av en politisk eller religiös våldsbejakande ideologi troligen är gärningsperson.

I Säkerhetspolisens årsbok för 2016 framgår att ensamagerande gärningspersoner är en utmaning för Säkerhetspolisen. Det är svårt att hitta en profil eller specifika egenskaper som är utmärkande för just ensamagerande och de är svåra att upptäcka.

Under 2016 avtog resandet till konfliktzonen i Syrien och Irak. Säkerhetspolisens bedömning är att detta kortsiktigt kan innebära ett ökat hot i Sverige och andra berörda länder. Samma bedömning görs kring de som återvänder från konfliktzonen.

Samtidigt iakttog Säkerhetspolisen under 2016 en tilltagande aktivitet inom den autonoma miljön och vit makt-miljön. Brottsligheten bedöms dock i nuläget inte utgöra ett direkt hot mot det demokratiska styrelseskicket.

Under 2016 kunde Säkerhetspolisen också konstatera att den största risken för samhället och totalförsvaret utgörs av bristande IT-säkerhet och informationssäkerhet. En inventering som Säkerhetspolisen har gjort visar på brister i myndigheternas säkerhetsskyddsarbete. Samtidigt har flera fall av både insiders och statligt styrda elektroniska angrepp från andra länder, riktade mot totalförsvarsviktiga verksamheter, granskats under året.

– Läget i Sverige och omvärlden det senaste året har påverkat Säkerhetspolisens sätt att arbeta. Aldrig tidigare har vi haft en större eller mer komplicerad uppgift. För att klara den har vi intensifierat samarbetet med Europas säkerhetstjänster och vi har ett omfattande samarbete med andra svenska myndigheter, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook