Aneby Eksjö Jönköping Jönköpings län Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda Ydre

Satsar miljontals kr på Höglandet – barn ska gå i skolan på lovet


Ett stort antal elever i hela landet har fått extra skoltid under loven under 2016. Staten har uppmuntrat lovskola genom att erbjuda huvudmän statsbidrag för att anordna det. I Jönköpings län har Skolverket beviljat kommunala skolhuvudmän drygt 4,4 miljoner kronor i bidrag för att de bedrivit lovskola under 2016.

På Höglandet satsas drygt 1,1 miljoner kr.

Skolverket har på regeringens uppdrag fördelat 98,6 miljoner kronor i statsbidrag till lovskola 2016, varav 92,4 miljoner kronor till kommunala skolhuvudmän och 6,2 miljoner kronor till enskilda skolhuvudmän. Bidraget har kunnat sökas av den som är huvudman för grundskola, sameskola, specialskola och gymnasieskola och bidrag har getts för elever som deltar i frivillig undervisning under skollov. Syftet är att fler elever ska nå kunskapskraven för betyget E och behörighet till gymnasiet.

Lovskola kan anordnas under flera av läsårets lov. Under sommarlovet 2016 deltog i hela landet totalt 4 633 elever som avslutat årskurs 9 i lovskola. Av dessa var det 895 stycken som efter avslutad lovskola hade blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

 

Skolverket har beviljat kommunala skolhuvudmän i Jönköpings län totalt 4 427 858 kronor i statsbidrag för att de bedrivit lovskola under 2016. Skolverket har även beviljat statsbidrag för lovskola till enskilda skolhuvudmän under 2016. Dessa redovisas inte här. (fördelning i kronor per kommun)
ANEBY KOMMUN, 33 000
EKSJÖ KOMMUN, 161 400
GISLAVEDS KOMMUN, 397 750
GNOSJÖ KOMMUN, 35 700
HABO KOMMUN, 48 222
JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2 771 902
MULLSJÖ KOMMUN, 12 000
NÄSSJÖ KOMMUN, 248 980
SÄVSJÖ KOMMUN, 117 000
TRANÅS KOMMUN, 56 400
VETLANDA KOMMUN, 258 404
VÄRNAMO KOMMUN, 287 100

YDRE KOMMUN, 229 500

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook