Debatt Höglandet Vetlanda

Sätt dem i fängelse, länge – Vetlandapolitiker vill ha hårdare straff och massa poliser


Moderaterna presenterade nyligen det mest omfattande kriminalpolitiska programmet på över ett decennium. Det är dags för en fungerande polis och att ta kontroll över utsatta områden, skriver Vetlandapolitikern Helena Bouven (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt

I mitten av oktober har vi moderater arbetsstämma. Då fattar vi beslut om den politik vi kommer att gå till val på. Politikutvecklingsarbetet har pågått sedan januari 2015 i sex olika arbetsgrupper. Inom ramen för detta arbete så har Moderaterna utvecklat en ny kriminalpolitik.

Lag och ordning är en statlig kärnuppgift. Tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Därför behöver vi vända utvecklingen i Sverige i en annan riktning. Vi ser tre särskilt viktiga delar i detta.

En fungerande polis. Sveriges poliser gör ett fantastiskt jobb, men de är för få och deras resurser räcker inte till. Fler än tidigare lämnar polisyrket, löneutvecklingen är svag och brottsuppklaringen den lägsta på många år. Sverige ska ha minst 5 000 fler poliser senast år 2025. Även antalet civilanställda måste öka för att brottsuppklarningen ska förbättras. Därför behövs också 5 000 fler civilanställda inom polisen. Det innebär minst 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Skärpta straff. Straff ska stå i proportion till brottens allvar. I dag är straffen för låga för vissa brottstyper, till exempel för bostadsinbrotten. Ett inbrott innebär en stor integritetskränkning som ofta får allvarliga konsekvenser för de utsattas trygghet. Därför vill vi införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år. Den som begår upprepade brott bör också straffas väsentligt hårdare än den som begår ett enstaka brott. Vi vill också ta bort dagens form av mängdrabatt. Straffet för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång bör skärpas betydligt. Även reglerna för utvisning vid brott behöver förändras. Brott med sex månaders fängelse eller mer i straffskalan ska kunna leda till utvisning.

Ta kontroll över utsatta områden. Här finns stora problem med kriminella gäng och uppgörelser. Vi vill införa en särskild gängbestämmelse för att stoppa de kriminella gängens framfart. För vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar, ska upp till dubbla straff kunna utdömas. Straffen för grova vapenbrott ska skärpas och att fler vapenbrott ska betraktas som grova.

Moderaterna vill stärka polisen och ta kontroll över utsatta områden. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Det är vår väg mot ökad trygghet.

Helena Bouveng
Riksdagsledamot (M), Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook