Vetlanda

Satt inlåst i Vetlanda i två dagar utan beslut

Socialförvaltningen i Vetlanda kommun har skrivit en Lex Sarah-rapport efter att man glömt bort att förlänga ett LVU-beslut.

Personal på socialförvaltningen glömde skicka in handlingar i ett ärende om lag om vård av unga (LVU) i tid. Därmed gick det två dagar när den omhändertagna satt omhändertagen utan något formellt beslut om LVU. När misstaget upptäckts togs nytt LVU-beslut med en gång.
Enligt kommunledningen ska den drabbade inte ha påverkats menligt. LVU-placeringen fortsatte som vanligt men det fanns inget lagligt beslut om omhändertagande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook