Eksjö Sävsjö

Sävsjö ensamt om surfplatta till politiker

92 kommuner i landet har infört surfplattor till politikerna och avskaffat pappershandlingar. Enda kommunen på Höglandet som använder surfplattor är Sävsjö, enligt en undersökning i Dagens Samhälle. Eksjö kommuns ledningsutskott ska dock ta upp frågan nästa vecka.

Med mindre pappersåtgång sparas både pengar och miljö. Vaggeryds, Gislaveds och Värnamo kommuner har också infört surfplattor. Men Eksjö kommun kan också vara på gång att införa surfplattor. Åtminstone till de tio ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens ledningsutskott. Frågan, som kallas ett pilotprojekt, ska tas upp på utskottets nästa sammanträde nästa vecka.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

17 Comments

 1. IT-skräck bland Vetlandas politiker.
  År 2010 startade tre nämnder prov med diditala sammanträdeshandlingar. Provet bojkottades av dåvarande oppositionen. I december samma år var ett ärende om en strategi i frågan uppe i kommunstyrelsen som lade frågan på is, och där ligger den än.
  Efter valet kom många nya ledamöter in i Vård och OmsorgsNämnden, och de vill inte ha digitala handlingar. Orsak: De inte lära sig att använda den nya tekniken, även om de är nog så duktiga med internet och e-post. Ordföranden som var positiv i början svängde och är nu direkt negativ. Så där står man. KS vill inte, och politiker med IT-skräck vill inte.
  Slutsats. Det som är rätt i 92 kommuner är fel i Vetlanda.
  Kjell-Egon Strandh
  1:e v ordförande i Vetlandas Vård och Omsorgsnämnd

  1. Jag tycker Kjell-Egon uttalar sig direkt nedlåtande om dåvarande oppositionen och ledamöterna i den nya Vård o Omsorgsnämnden. Till saken hör att vi var i stort sett eniga i denna frågan bortsett från K-E och några till. K-E har fått det mesta om bakfoten. Det är inte så att vi som var i majoritet om detta är negativa, snarare tvärt om. Vi är villiga att införa digitala handlingar när tiden är mogen. Tekniken utvecklas hela tiden. Vi bör avvakta och dra lärdom av de kommuner som väljer att införa nu. Att ks lade det på is berodde som K-E vet på ekonomiska orsaker. Det mest ultimata är att man tar ett helhetsgrepp när man väl ska införa digitala handlingar. Den frågan ligger på ks. Tills dess är det bara för K-E att gilla läget.
   Carina Strömbäck
   2e vice ordförande i Vård o Omsorgsnämnden

   1. Carina Strömbäck, jag gillar att du gör tydligt att detta inte är en maktblocksfråga – i stället att en majoritet bildats över partigränser – som just nu tar ansvar ekonomiskt/funktionellt.
    Vård och Omsorg har betydligt viktigare frågor att lägga sin energi på, – än som Kjell-Egon Strandh talar för satsning som ligger fel i tiden.
    Varför förlöjliga kollegor i nämnden och tala om dem som politiker som har IT-skräck? Teknikern Kjell-Egon – du har landat på fel och oväsentlig fråga som jag ser det – du har klampat i klaveret och borde ha förutsättningar för bättre helhetssyn och stilbildning.
    Det finns stor anledning att avvakta med införande av surfplattor, så att inlärningsinsatser och kostsam teknik skjuts fram. Låt sådan kapacitet gå till detta årets omfattande tunga insatser inom VO, bland annat med införandet av hemsjukvården som behöver energi och kvalitativt bra lösningar – sådant ska ha förtur.

 2. Det är bara en tidsfråga innan vi inte kan se våra barn i ögonen för att vi printat ut värdelöst nonsens på deras träd.

  När dom vill hugga ned ett träd uppe i stockholm blir det kaos… här skriver vi ut hektar efter hektar med timmer.

  1. Jag vill bemöta dig signatur Fredrik – jag tar tillfälle att kommentera.
   Med risk för att bli angripen av dig i en ny omgång, lyfter jag själv att det kan finnas brister i min retorik.
   Jag vill träffa dig – hör av dig! Jag förstår inte vart du vill komma med ditt prat.
   När jag läser det du skriver – då ser jag inte mycket av värde i dina utvikningar, – är det ens möjligt att du hittar hem?
   Varför talar du inte ut i sak?

 3. Kommenteringsfunktionen är till för att kommentera artikeln inte för att stämma möten eller söka kontakt. Håll er till ämnet!

  1. Varför är då tekniken upplagd så att man kan svara på en kommentar? Redaktionsledningen bör i så fall göra mer distinkta klarlägganden om vad som är gångbart. Det syns finnas ömma tår och missförstånd på flera håll kan jag märka.

   Redaktionen har startat med en redogörelse om nyttjande av surfplattor – vilka används med blandad framgång.

   Det är inte bara pappersåtgång, miljö detta handlar om. Användare ska känna sig bekväma med systemen och införandekostnaderna är inte försummbara, det krävs även samordnade inlärningsinsatser.
   På sammanträde ska ledamöter sitta med sina surfplattor och har en hel del att träna in för att hålla takten efter en ordförandes ledning.
   I sammanhanget syns kommentarfunktionen för mig hänga löst.

 4. Från min sida råder ingen it-skräck.Det vi diskuterat i nämnden är att vi måste hitta ett sätt där alla kan känna sig trygga med den nya tekniken.Det är oerhört viktigt att i en sådan nämnd som vård och omsorg att alla kan få och kunna sätta sig in i ärendena för att kunna fatta bra beslut. Om inte alla gör det så tycker jag att hela konceptet faller.Jag tycker att vi inte ska ha för bråttom och driva saken för fort utan hitta det sätt kanske utifrån andra kommuners erfarenhet och resultat.Personligen tycker jag att man blir ganska frånvarande i sammanträdet när alla stirrar in i läsplattan eller datorskärmen. En del ledamöter bor också på platser där kommunikationen inte är den bästa och på så sätt känner sig hämmade.

 5. Håller helt med Carina Strömbeck i hennes uttalande. Min åsikt är att alla skall kunna vara delaktiga politiskt och få handlingar som alla kan ta del av även om man saknar datakunskaper. Mitt engagemang bygger INTE på datavana utan på intresse för nämndens frågor. Datavana kan tolkas som att det är viktigare för Kjell-Egon. Det handlar även om att i demokratisk anda skall alla kunna engagera sig.
  Kjerstin Olofsson ledamot i vård-och-omsorgsnämnden

 6. Bra synpunkter Carina och Jack, men vi får inte glömma bort den lite enklare läsplattan som ett mer kostnadseffektivt alternativ. Förutom att läsplattor är mycket billigare i inköp är de dessutom betydligt mindre och därmed smidigare att ta med sig. Praktiskt sett skulle kommunen kunna ha ett utbytessystem på sd-minnen för den som inte skälv kan ladda sin läsplatta. Dessutom skulle det bli mycket billigare att skicka sd-minne på posten än att skicka tunga pappersfyllda kuvert. Inlärningstiden för en läsplatta är lika lång som tiden för att läsa bruksanvisningen till den. Men det hela ska naturligtvis bygga på frivillighet.

 7. Svar till ”Sävsjö ensamt om surfplatta till politiker”

  Till Kjell -Egon

  Vill bara kommentera ditt inlägg. Var du inte med i den majoritetstyrda nämnd som tillsammans med oppositionen beslöt om att avvakta med införandet av digitala medier för nämndshandlingar?
  Varför ger du dig på dina ledamöter som du samregerar med. Det kan väl ändå inte främja samarbetet i nämnden om du som vice ordförande går ut och kritiserar den nämnd du sitter och styr över. Jag kan dessutom inte minnas att du voterade eller reserverade dig när denna fråga var aktuell i nämnden, rätta mig om jag har fel..

  Detta är en viktig fråga som hela politiken bör ta ställning till och det är väl Kommunstyrelsen som äger frågan. Jag tror inte på att ledamöterna i nämndernai Vetlanda lider av IT-skräck men däremot så delar jag Kjerstin Olofssons uppfattningen att det finns många som bor så till att det inte finns bra uppkopplingar och det kan orsaka stress. De flesta ledamöter i nämnderna kan inte ta del av det bredband som finns i Stadshuset eller göra detta på betald arbetstid. Det kan då vara lättare och gå snabbare att få handlingarna hemskickade. Det visar sig även att i några av de kommuner som har infört detta att det inte finns kontakter till alla tillgängligt på mötena.
  Det finns som sagts tidigare en del kommuner som infört detta i Sverige men bara en på Höglandet. Det finns en poäng i att avvakta och se hur utvärderingen där blir och sedan se vad vi behöver och utifrån detta ta beslutet. Det är även så att de olika kommunerna valt olika sätt att ta emot dessa handlingar. Vissa har bärbara datorer medan andra har läsplattor. Det är bra att vi avvaktar så att vi kan ta del av deras erfarenheter om vilket som är det bästa digitala mediet. Jag delar Carinas, Jan-Eriks med fleras åsikt om att alla ska känna sig bekväma med mediet om ett sådant beslut tas. Det finns också en del frågetecken rörande sekretessbelagda handlingar, ska de också skickas ut. Här gör man olika i olika kommuner. Fungerar sekretessen där fullt ut. Vad säger personuppgiftslagen etc. Jag läste i kommuntidningen att vissa nämnder skickar hem sekretessbelaga handlingar med post och andra får dem till sig vid sittande bord på mötet. Jag vet inte om detta är det bästa, särskilt inte det sistnämnda alternativet. Det finns mycket som ska vägas in och jag tycker att det är bra om Vetlanda kommun tar ett helhetsgrepp om frågan. Det är inte bra om enskilda nämnder går sina egna vägar när det gäller detta.

 8. Jag menar att folk är rädda för förändringar är väl knappast skäl att skriva ut allt på papper… då är det ju människorna det är fel på.

  Jag köper alla andra argument om sekretess och att man bör hålla sig leverantörsoberoende osv.

  Det bör kosta ordentligt att skriva ut! Det skall man bara göra i undantagsfall!

  Och Jack… jag kan inte se att du skulle ”förstå” nånting bättre om vi skulle träffas men by all means name your place.

  1. Fredrik – om du hade ställt upp på ett personligt samtal, då hade vi säkerligen kunnat hamnat i samförstånd i det mesta. Det jag är emot är att du och Kjell-Egon Strand (c) har en annan inställning och vill forcera i stället för att avvakta och utvärdera och låta olika verkligheter komma ifatt alla som blir berörda.
   Jag fortsätter att tro på att såväl slutna som öppna samtal kan ge oss bättre förståelse för att vi är olika och har olika ingångar och utgångar för att lösa problem.
   Reaktioner blev starka mot Kjell-Egons prat om politiker med IT-skräck och hans tveksamt genomtänkta slutsatser och påhopp på sin ordförande tillhörande samma maktblock som hans, sådant kan nu knappast stärka hans förtroendekapital som ledare och samhällsbyggare.
   Din tes om att ”det är människorna det är fel på”, – sådan tanke kan leda till ensamhet i en lång ökenvandring.
   Tack Fredrik för att du ändå gick till svaromål under signaturens täckmantel.

 9. Kjell-Egon Strandh ( c ) borde genast ägna sig åt de angelägna frågor som hör hemma i vård-och omsorgsnämnden. Dina nedlåtande kommentarer mot övriga politiker i denna fråga är typiskt dig och det borde väl ändå vara hög tid att någon i ditt parti talar dig till rätta. Nu smutskastar du såväl ordföranden som övriga ledamöter. Dessa har säkerligen insett det viktigare att satsa på vård-och omsorgsfrågor eftersom de är valda att hantera sådana ärenden i första hand.
  I hela 194 kommuner har man valt att ägna sig åt angelägna vård -och omsorgsfrågor i första hand !
  När ska Kjell -Egon Strandh ( c ) börja göra detsamma ?

 10. Nu tycker Höglandsnytt att debatten i kommentarerna hamnat lite snett. Den som vill debattera vård- och omsorgsnämnden och dess ledamöter i Vetlanda är välkommen att göra det med separat debattinlägg. Fortsätt dock gärna kommentera kring sakfrågan surfplattor för politiker.

 11. Läser kommentar först nu. Jag instämmer i att frågan bör handla om surfplattan. Anledningen till min kommentar stod att finna i att ”debattören” använde sig av vård-och omsorgsnämnden i sitt exempel, och då med anspeglingar mot såväl den tidigare oppositionen som nuvarande nämndsordföranden. Därav kommentaren!
  Mitt mitt inlägg ville jag istället antyda att det inte var en angelägenhet eller fråga för en enskild nämnd som i första hand har sin verksamhet att sköta. Detta är en kommunövergripande fråga där KS och KF bör ta ställning och antaga en policy.
  Till detta vill jag lägga att jag tror att surfplattan naturligt kommer men Vetlanda kommuns tele- och mobilnät skulle med nuvarande master inte klara av den kapacitet som detta kräver. Enligt en s k ”teknisk expert” drar endast en surfplatta en kapacitet från masterna som motsavar 3- 5 mobiltelefoner. Tänk er då vad detta leder till i vår kommun där vissa delar numera fått sina fasta telenät indragna och därför är helt beroende av mobilnätet. Hur kommer de att klara sig i en sådan situation. Deras naturliga kommunikation skadas och försvåras så länge mastkapaciteten inte byggts ut: Vi har att tänka på sådana konsekvenser också!
  Jag är däremot övertygad om att dessa surfplattor naturligtvis kommer som ett led i en utveckling. Men man måste börja i rätt ände och ha en konsekvensanalys i botten före ett beslut! Helhetstänkande är nödvändigt även i denna fråga!

Kommentarer avstängda