Nyheter

Sävsjökritik mot smygande försäkringskassa

Den politiska ledningen i Sävsjö är riktigt ordentlig upprörd. ”Försäkringskassan går smygvägar och vågar inte i förväg avslöja att man stänger kontoret helt i Sävsjö”, ryter kommunalrådet Stefan Gustafsson och skriver ett argt brev.

I det brevet konstaterar han att försäkringskassan tydligt minskat sin närvaro i Sävsjö – och därmed servicen till kommuninvånarna. En dag i veckan är inte mycket.

I juni förklarade man att den öppnaq verksamheten helt ska försvinna och ersättas med enbart tidsbokade besök i lokaler som delas med arbetsförmedlingen.

I sitt brev till försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender uttrycker man förvåning över planerna, i synnerhet som de som besöker försäkringskassan ofta har någon form av funktionshinder och därför är särskilt sårbara.

Stefan Gustafsson pekar också på det faktum att regeringen så sent som i maj i år gav försäkringskassan i uppdrag att genomföra ”en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov kan tillgodoses ändamålsenligt och långsiktigt.” Det sades också att neddragningar skulle anstå tills analysen genomförts.

Det finns också sagt att försäkringskassans service så långt möjligt är ska innebära likvärdig tillgång till service för alla.

I skrivelsens slutkläm begär Stefan Gustafsson å kommunstyrelsens vägnar att försäkringskassan omgående omprövar beslutet om neddragning av servicenivån till medborgarna i Sävsjö.

”Det beslut försäkringskassan fattat har inte föregåtts av något som helst samråd med kommunen”, konstaterar Stefan Gustafsson. ”Dessutom är det svårt att få klarhet i vem det är som fattar besluten.”

Brevet har också för kännedom skickats till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook