Nyheter

Sävsjöpolitiker ger sig karta & kompass

Sällan har en kommun gett sig själv en sådan navigeringsutrustning som Sävsjö är på väg att göra. Den utvecklinsplan, US, man tar fram ställer höga krav på politikerna: bl a en årlig folkökning på 50 individer, 30 nya jobb, 20 nya bostäder.

Per Thörnqvist, kommunchef, som har varit med i den kommunala världen några år kosnstaterar:

”Jag har aldrig sett något liknande!”

USen är kartan och kompassen som ska fungera som nämndernas kombinerade piska och morot. I lågkonjunktur ska den tvinga fram satsningar. I högkonjunktur ges chansen till återhämtning.

Bostadsbyggandet har släpat efter. Men nu ska det komma igång. Så sent som vid veckans fullmäktigesammanträde gav man det kommunala bostadsbolaget ökad borgen för nybyggnation av ett flerfamiljshus. Utan lägenheter b lir det varken ökad befolkning eller nya jobb.

Skolan har inte direkt varit Sävsjös bästa gren under senare år. Men det ska bli ändring på det – grundskolan ska finnas bland landets 50 bästa när vi skriver 2020. Då ska 90 procent av företag och invånare också ha tillgång till bredband (år 2014 ska målet ligga på 50 procent).

Det sammanlagda målet är att kommunen i allehanda rikstäckande jämförelser ska ligga på den undre halvan – där man redan ligger på den övre ska man ligga kvar där.

Det är inte allom givet att enm tidskrifts ranking tillmäts så stor betydelse som Fokus’ ”Var ’är det bäst att bo?”. Men där ska Sävsjö ligga högst bland häöglandskommunerna. Kommunens dricksvatten ska vara bland de bästa, valdeltagandet ska vara över riksgenomsnittet och antalet utflyttade får inte överstiga 350 personer per år.

När det gäller trygghet ska inte antalet anmälda brott överstiga 7 000 per 10 000 invånare år 2014 (eller översatt till dagens befolkningssiffra 770 brott per år.

Totalt sett är utvecklingsstrategin ett oerhört väl genomarbetat dokument, producerat av Per Thörnqvist och Ywonne Gill. Det är lättläst – man kan knaqppast tro att det är ett kommunalt alster.

Det som producerades efter tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens utskott var det trettonde utkastet sedan arbetet inleddes i våras. Det lär hinna bli ett fjortonde innan det är dags för beslut och antagande av fullmäktige i november.

Socialdemokraterna har funnits med när USen tagits fram – men man har inte sagt något. Det gjorde man inte heller inför den fjortonde upplagan.

Center, moderater och kristdemokrater sluter enade jupp bakom dokumentet.

Detta strategidokument ligger helt i linj3e med vad statens begär av regionerna, alltså en regional strategi.

Stefan Gustafsson, kommunalråd, kontaterar:

”Det här blir ett tungt verktyg för oss i umgänget med andra kommuner. Här stadgas vad viska göra – eventuella avvikelser måste godkännas av kommunfullmäktige.”

Sällan har politiker gett omvärlden ett sådant facit när man vill bedöma Sävsjös politiker. Det är djärvt och må lända till efterföljd.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook