Sävsjös politiker säger "hela Småland" | Höglandsnytt
Nyheter

Sävsjös politiker säger ”hela Småland”

Kommunstyrelsen i Sävsjö säger ”hela Småland”, alltså de tre smålänen, när frågan om hur den framtida regionen ska se ut. Därmed får man anta att fullmäktige också går på den lin jen när frågan kommer dit.

”Vad tycker du?” var frågan som kommunen ställde till sina medborgare i vintras. Svaren och åtgärdsförslagen var många och nu har man beslutat anslå 2 miljoner för att vidta åtgärder utifrån de förslag man fått in.

Vid sammanträdet avsattes 500 000 för att öka lärartätheten och elevboendet för gymnasieelever.

Tanken att reducera antalet lekplatser i kommunen har inte lett till några glädjeyttringar bland mammor och dagbarnvårdare. Men kommunstyrelsen vill att Stefan Lagerqvist, stadsträdgårdsmästare, jobbar vidare utifrån sin ursprungliga tankar.

Innan några åtgärder vidtas ska det överläggas med samhällsföreningar, dagbarnv årdare och andra som tar med sig barn till lekplatserna. Då ska antalet lekplatser preciseras, var de ska ligga och hur de ska vara utrustade.

Man beslutade också att utöka borgensåtagandena för tre kommunala bolag. Totalt borgar kommunen ”såsom för egen skuld” med 277 miljoner. Sävsjö Industribyggnader lkan låna mest eller 190 miljoner.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook