Höglandet

Senaste flyktingprognosen – halverat antalMigrationsverket räknar i sin senaste prognos med att mellan 30 000 och 50 000 asylsökande kommer till Sverige i år.

Prognosen presenterades idag måndag och antalet förmodade asylsökande är ca hälften så många jämfört med förra prognosen.
– Med färre asylsökande till Sverige minskar också behovet av boendeplatser, och minskningen kommer troligtvis fortsätta under hösten. Den internationella flyktingkrisen fortsätter, även om den blir mindre påtaglig för oss här i Sverige då färre människor kommer att nå våra gränser, säger Anders Danielsson, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.
EU:s överenskommelse med Turkiet och skärpta kontrollåtgärderna av den västra Balkanrutten har varit de enskilt viktigaste faktorerna för att begränsa möjligheterna att nå Europa via Egeiska Havet. Även ID-kontroller och gränskontroller i Sverige och resten av Europa har försvårat möjligheten att söka asyl i Sverige, enligt Migrationsverket.
Bedömningarna för 2017 är mer osäkra eftersom det ligger längre fram i prognosperioden. Här ligger planeringsscenariot lite högre, cirka 51 000 asylsökande till Sverige varav 4 500 ensamkommande barn.

Kostnaderna på migrationsområdet beräknas också bli något mindre än tidigare beräknat. Summan av anslagen beräknas nu till 52,6 miljarder.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook