SENASTE MATTRENDEN: Mer kött – mer svenskt kött | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

SENASTE MATTRENDEN: Mer kött – mer svenskt kött

Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper kött syns i Jordbruksverkets beräkningar av andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, som ökade för samtliga större köttslag första halvåret 2017.

 Trenden, som under flera decennier visat att andel svenskt kött av den totala förbrukningen minskat för alla köttslag, började vända uppåt på helårsbasis för griskött och matfågel för 3-4 år sedan. För grisköttet beror det på att importen minskat sedan 2014, medan det för matfågel beror på att den svenska produktionen ökat snabbare än förbrukningen sedan 2013.
Andelen svenskt kött av total förbrukning
Griskött Nötkött Matfågel Lammkött
Januari-juni 2014 65,4 % 52,3 % 66,3 % 24,2 %
Januari-juni 2015 67,7 % 51,9 % 66,3 % 24,0 %
Januari-juni 2016 70,0 % 49,9 % 67,1 % 20,9 %
Januari-juni 2017 72,8 % 52,1 % 68,2 % 22,5 %

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook