Jönköping

SENASTE NYTT om livsfarliga föroreningar i badsjön

Trafikverket har fått i uppdrag av Regeringen att undersöka hur mark och vatten vid Jönköping Airport kan ha förorenats till följd av brandövningar vid flygplatsen.

Undersökningarna är redan igång och närboende välkomnas nu till ett informationsmöte.

– På mötet kommer vi berätta vilka resultat som våra undersökningar hittills har gett och vad som sker i nästa steg, säger projektledare Niklas Löwegren på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Vid flygplatsens brandövningar användes tidigare skumbildande släckningsmedel som innehöll högfluorerade ämnen, däribland PFOS. Ämnet PFOS är numera förbjudet och har inte använts vid flygplatsen sedan 2009. Till följd av den tidigare användningen har mark och vatten i och vid brandövningsplatsen förorenats.

I ett tidigt undersökningssteg har vattenprover från Västersjön tagits och analyserats.
– Den sammantagna bedömningen visar så här långt att det inte finns någon risk för människor eller djur att äta fisken, dricka vattnet eller bada i sjön.Vi tar dock situationen med eventuella föroreningar på allvar och kommer att fortsätta utreda omfattningen av föroreningen, säger Niklas Löwegren.

Nästa steg är att få kontakt med personer med egen brunn som bor väster och söder om Västersjön. – Vi hoppas på att kunna ta brunnsvattenprover för att säkerställa att ingen spridning har skett från flygplatsen, säger Niklas Löwegren.

Undersökningarna görs för att människor och djur tryggt ska kunna fortsätta leva nära och bada i Västersjön. Undersökningarna drivs av Trafikverket, i nära samarbete med Jönköping Airport samt räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook