Aneby Eksjö Höglandet Hultsfred Jönköping Jönköpings län Nässjö Sävsjö Småland Tranås Vetlanda Vimmerby Ydre

Sex år efter överraskningen – hur har det gått egentligen?

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, sex år senare, har en uppföljning av utvecklingsarbetet gjorts.

I rapporten konstateras att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och på relativt kort tid uppnått goda resultat. Allt har inte uppfyllts och många områden kräver dessutom nationella insatser. Analysen lyfter bland annat fram ett betydligt bättre samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet runt utvecklingsfrågor och nyföretagande.

Samarbetet mellan grannlänen när det gäller infrastruktur har också blivit märkbart bättre vilket gett Sydsverige en bättre förhandlingsposition gentemot staten. OECD pekar också på hur den ökade migrationen har satt ett stort tryck framförallt på kommunerna. Man menar att kommunerna generellt klarat utmaningarna förvånansvärt bra men att det är viktigt att de akuta satsningarna på integration inte går ut över de långsiktiga satsningarna på till exempel ungdomspolitik.

Ett annat område där OECD rekommenderar ytterligare insatser är matchning av arbetskraften mot lediga jobb. Analysen pekar också på att inte minst Kalmar län varit mycket framgångsrikt i att använda sin stora attraktionskraft för att attrahera turister men att mer kan göras för att locka inflyttare och behålla de som redan finns i länet.

– OECD:s studie är ett viktigt kunskapsunderlag, dels i dialogen med EU och med nationella företrädare, dels i det regionala utvecklingsarbetet. Den ger oss en gemensam bild av regionens utmaningar och möjligheter samt viktig vägledning i vad vi gör bra men också i vilka frågor vi behöver lägga extra kraft, säger Helena Nilsson, regiondirektör i Kalmar län,  i ett pressmeddelande

Under tisdagen november presenteras rapporten i sin helhet vid en konferens på OECD:s huvudkontor i Paris. Den presenteras även den 9 november på Regiondagarna i Borgholm.

Om studien
2012 gjorde OECD en genomgripande analys av utvecklingsförutsättningarna i de tre Smålandslänen och Blekinge. Från den analysen gjorde OECD över trettio rekommendationer om allt från turism till infrastruktur och samverkan med andra regioner. Nu har OECD på uppdrag av de fyra länen uppdaterat och utvärderat på vilket sätt rekommendationerna har använts och om det lett till resultat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook