Nyheter Vetlanda

Sex nya tjänster när hemsjukvård bli kommunal

Vetlanda kommun kommer att anställa ytterligare sex sjukgymnaster och arbetsterapeuter men också en områdeschef när kommunen vid nyår tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

Beslutet togs idag tisdag av vård- och omsorgsnämnden.
Tanken är att fler än idag ska kunna få träning och rehabilitering hemma.
Tanken är också att hemsjukvården ska få lokaler i Vetlanda, Ekenässjön, Korsberga, Landsbro och Holsbybrunn. Diskussion pågår huruvida lokalerna i Vetlanda ska ligga i Norrgårdens äldreboende eller ej.
De ökade kostnaderna för hemsjukvården ska finansieras genom en så kallad skatteväxling, där alltså landstingsskatten minskar men skatten till kommunen ökar med motsvarande summa.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Förutsättningar finns för att vård och omsorg i Vetlanda återigen kan komma i blickpunkt från såväl SKL Sveriges Kommuner och Landsting och vårt eget Landsting – nu som föregångare i länet med en väl genomtänkt organisation för hemsjukvård.
    Kommunfullmäktige i Vetlanda beslutade om en avsiktsförklaring om hemsjukvård (§ 198 21/12 2011) med inriktning att kommunen blir ensam huvudman.
    För mig märkligt är att ingen debatt uppstod då om de kostnader som kommer att uppstå och som inte kommer att täckas genom skatteväxling.
    Vård och Oomsorgsnämndens beslut i dag tisdag ser jag som exempel på strävan att ligga i framkant med kvalitet vid verksamhetsplanering och med ökad inriktning mot väl fungerande team – som samverkar mellan flera professioner bland anställda till fördel för alla.
    I efterföljande led av beredningsprocesser blir det nödvändigt att hävda hemsjukvården som prioriterat område med bästa kvalitet som mål, – nu efter redovisad organisationsplan – och att VoOn nu med styrka kommer att politiskt hävda att budgetberedning och kommunfullmäktige ska bistå deras intentioner och få kostnadstäckning för sådant som inte omfattas av skatteväxling mellan kommun och landsting.

Kommentarer avstängda