Debatt

Självklart att bejaka homosexuell kärlek


”Det är alldeles självklart att jag och övriga i nomineringsgruppen bejakar Pride och de beslut som tagits av kyrkomötet när det gäller samkönade äktenskap och homosexuell kärlek”, säger Veine Backenius (c), 2:vice ordförande i stiftsstyrelsen i Växjö stift, i ett debattinlägg efter uttalande från ordförande i stiftsfullmäktige.

LÄS MER: Religiös ledare i Växjö stift: homosexualitet är bara en trend

Allas lika värde gäller
Med anledning av det uttalande som ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift, Bruno Edgarsson , gjort i pressen vill jag som representant för nomineringsgruppen Centerpartiet i Växjö stift klargöra vår ståndpunkt. Brunos uttalande är en personlig åsikt som inte stöds av övriga i gruppen.
Centerpartiet i Växjö stift gick till val 2013 på centern kyrkopolitiska program som är mycket tydligt när det gäller HBTQ-frågor.
Centerpartiet tror på varje människas förmåga att skapa och ta ansvar för sig själv och andra. Alla människor har samma värde. Varje människa har samma rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, etnisk eller social bakgrund.
I Växjö stifts budget framgår tydligt att det görs satsningar när det gäller personella resurser och utbildningssatsningar i HBTQ-frågor. Detta är satsningar som centergruppen i stiftsstyrelsen ställt sig bakom. Budgeten är tagen i stiftsfullmäktige och ingen har reserverat sig eller ens tagit upp frågan.
Det är alldeles självklart att jag och övriga i nomineringsgruppen bejakar Pride och de beslut som tagits av kyrkomötet när det gäller samkönade äktenskap och homosexuell kärlek.
Alla behöver mer kärlek!

Centerpartiet i stiftsfullmäktige, Växjö stift, genom
Veine Backenius (c) 2:vice ordförande i stiftsstyrelsen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook