SJÄLVMORD – Nu ska dödsolyckorna med tåg bli färre | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Nyheter Småland Vimmerby Ydre

SJÄLVMORD – Nu ska dödsolyckorna med tåg bli färre

Regeringen säger ifrån. Trafikverket får i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar. Trafikverket ska tidigarelägga medel som är avsatta till den typen av åtgärder inom ramen för den nationella planen 2018–2029.

Det ska även ske genom att Trafikverket i ökad utsträckning fokuserar på och prioriterar underhållsåtgärder som har en säkerhetshöjande effekt, till exempel siktröjning. Regeringsuppdraget ska presenteras den 31 maj 2019 i form av en åtgärdsplan.

– Vi tycker det är bra att vi nu får ett uppdrag att tidigarelägga medel till åtgärder för att minska risker i plankorsningar. Den senaste tidens händelser visar att det finns ett sådant behov. Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Nyligen dog två personer när deras bilar blev påkörda av Kustpilen i nordöstra Småland.

Trafikverket förvaltar 12 000 kilometer statlig järnväg. I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar mellan järnvägar och olika slags vägar (statliga, kommunala, enskilda), ägovägar, cykelvägar och gångvägar och gångfållor. Av dessa har cirka 3000 någon form av skyddsanordning och resten är oskyddade (med eller utan kryssmärke). Årligen inträffar 13–22 plankorsningsolyckor med dödlig utgång. En majoritet av dessa utgörs av självmord, enligt Trafikverkets senast tillgängliga analys.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook