Aneby Toppnyheter

Sjön är på väg att försvinna – nu sätter de in monsterskopan

Fågelsjön Hyllingen öster om Aenby hotas av igenväxning och dess värden för fågellivet håller på att försvinna, enligt länsstyrelsen som nu går in med en enorm grävningssatsning.

Hyllingen. Foto: Länsstyrelsen
Hyllingen. Foto: Länsstyrelsen

Sjöns ytstorlek har sedan år 1912 minskat från cirka nio hektar till knappt en hektar. Sjön blev naturreservat redan för 48 år sedan just med tanke på fågellivet men nu finns det inte mycket sjö kvar för fåglarna.
Under hösten ska därför sjöytan utökas till knappt fem hektar med hjälp av grävning med en s k amfibisk grävmaskin, meddelar länsstyrelsen.
En hektar av den nya ytan kommer utgöras av öar som byggs upp av grävmassor. Det kommer även att grävas breda kanaler runt vissa strandpartier.
Vibäckabäcken ska återfå sitt ursprungliga meanderlopp och en damm ska anläggas där grumligt vatten från tillrinningsområdet kan sjunka till botten. Redan vintern 2011 skulle länsstyrelsen gå in med 0,5 miljoner kr för att restaurera fågelsjön. En rensning av sjön har varit nödvändig sedan länge, enligt fågelskådare och Aneby kommun.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook