Debatt

Sjuka och småbarnsföräldrar ska inte få sparken – ställ krav på länstrafiken

”Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång. Att ställa dessa krav av operatörerna vid upphandling gör det också svårt för dem att göra sig av med anställda som varit obekväma, fackliga, har småbarn eller har varit mycket sjuka”, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Jönköpings län i en motion.

Rent principiellt anser Vänsterpartiet att kollektivtrafiken skall ägas och drivas i egen regi. Det är synnerligen ineffektivt och oförsvarbart ekonomiskt att under rådande premisser upphandla operatörsdelen i kollektivtrafiken. Men ibland gäller det att finna sig i det läge som står till bjuds och eftersom kollektivtrafikens operatörsdel för tillfället upphandlas i vår region och drivs av en extern part anser Vänsterpartiet det nödgat att ställa tydliga krav och strukturera upp våra kriterier värdigt en offentlig aktör. Därför föreslår vi nu att regionen i framtiden ställer krav på kollektivavtal och personalövergång vid upphandling av kollektivtrafik. Under en stor del av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen har den juridiska situationen varit minst sagt otydlig. Trots det har flera regioner och kommuner ändå ställt sådana krav vid upphandling utan att de behövt bestrida någon överklagan. Dalarna, Umeå och Kalmar är några sådana exempel.

Men nu är den juridiska situationen inte längre otydlig. I november beslutade riksdagen att det skall vara tillåtet att ställa krav på kollektivavtal och personalövergång vid upphandling av kollektivtrafik. Det är viktigt med trygghet på arbetsmarknaden och som köpare av tjänster bör vi inte medverka till social dumping. Att ställa dessa krav av operatörerna vid upphandling gör det också svårt för dem att göra sig av med anställda som varit obekväma, fackliga, har småbarn eller har varit mycket sjuka.

Nu står det alltså klart att vi får ställa dessa viktiga och tydliga krav när vi upphandlar kollektivtrafik. Då återstår bara att se om vi i regionen vill det eller inte.

Med anledning av ovanstående föreslås att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på personalövergång och att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på kollektivavtal

Mikael Ekvall Mauno Virta
Vänsterpartiets Regiongrupp Vänsterpartiets Regiongrupp

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook