Höglandet Jönköping Jönköpings län

Sjukhuset struntade i remissen – nu går cancern inte att operera

Fördröjd cancerbehandling. Tog tre månader innan behandlingen började. Då var det för sent.

En remiss enligt standardiserat vårdförlopp för misstänkt cancersjukdom blir fördröjd i tre månader. När tumören diagnosticerades hade förloppet gått för långt för operation.

Sjukvårdsledningen inom landstinget Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria. Anmälan gäller en patient som efter röntgen misstänktes ha en cancersjukdom.

”Remiss skickas enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, för vidare utredning, men SVF-begäran förbises varför utredningen fördröjs tre månader. Utredningen har lett till förbättring av arbetsmiljö och IT-system för den personal som granskar och prioriterar remisser, för att förhindra att händelsen upprepas”, kommunicerar chefsläkaren Peter Blomstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook