Höglandet Jönköping Jönköpings län

Sjukhuspersonal upptäckte inte att svårt sjuk man dog

Vårdpersonal uppmärksammade inte att tillståndet hos en patient, svårt sjuk efter stroke, blev sämre, konstaterar nu sjukvårdsledningen i Jönköpings län och region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som lades in på Länssjukhuset Ryhov på grund av stroke. Patienten försämrades under vårdtiden på sjukhuset och behövde en tid intensivvård på grund av lunginflammation.

När patienten därefter vårdades på vanlig vårdavdelning inträffade en ny försämring, som inte uppmärksammades av vårdpersonal. Trots extravak observerades inte att patienten avled och försök till hjärtåterupplivning kunde därför inte vidtas.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Patienten var mycket sjuk av sin stroke och hade troligen inte överlevt, även om åtgärder satts in när tillståndet försämrades”, konstaterar chefsläkare Axel Ros i ett pressmeddelande..

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook