Höglandet Jönköping Jönköpings län

SJUKHUSSKRÄCKEN: FICK INTE SIN MEDICIN – HON DOG AV ALLERGI


En patient avled efter allergisk chock som inte gick att häva. Nu anmäls sjukhuset.

Patienten hade tidigare behandlats för misstänkt allergisk chock och efter detta inte fått adrenalinspruta utskriven, vilket ska ske enligt rådande rutiner. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria hos myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som avled efter allergisk chock som inte gick att häva. Två veckor tidigare hade patienten inkommit med ambulans med misstänkt allergisk chock, sannolikt orsakad av födoämne men där även läkemedel misstänktes kunnat bidra. Tillståndet kunde då hävas med hjälp av läkemedel.

Vid utskrivningen ett dygn senare försågs patienten med recept på läkemedel att ta vid eventuell ny allergisk reaktion. Enligt rådande rutiner ska även adrenalinspruta förskrivas som akutläkemedel i dessa fall.

”Detta skedde inte eftersom det bedömdes vara osäkert om patienten skulle kunna ta adrenalinsprutan. Det rådde även tveksamhet till om en sådan spruta skulle ha effekt vid liknande reaktion. Misstanke fanns om läkemedelsorsakad reaktion och remiss skickades till allergimottagningen för snar bedömning”, förklarar Birgitta Ekstrand, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Informationen om att det läkemedel som misstänktes ha bidragit till den akuta allergiska reaktionen skulle sättas ut nådde dock inte patienten innan hon inkom med allergisk reaktion som denna gång inte gick att häva. Patienten dog.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook