Småland

SJUKHUSSKRÄCKEN: Läkaren sa blodtrycksfall – 58-årig man dog av hjärtfel

Ledningen för Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall kort tid efter ett akutbesök.

Fallet gäller en 58-årig man som sökte akut på grund av svimning. Efter bedömning med undersökning, blodprover och EKG fick han återvända hem. Svimningen bedömdes ha orsakats av ett beskedligt blodtrycksfall i samband med att mannen rest sig från sittande läge.

”Kort härefter drabbades han emellertid på nytt av plötslig medvetandeförlust och avlider sannolikt till följd av återkommande allvarlig hjärtrytmrubbning”, berättar chefläkare Bengt Öberg i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook