Sjukvård har blivit en global marknadsprodukt | Höglandsnytt
Debatt

Sjukvård har blivit en global marknadsprodukt

Valfriheten i vården har lett till att sjukvården blivit vår största industriella utveckling. Med några få undantag av personal- eller stiftelseägda sjukvårdsföretag drivs den svenska sjukvårdens valfrihet av ett fåtal globala vårdbolagskoncerner

De ägs av riskkapitalbolag, som har sin hemvist i skatteparadis. Inkomsterna kommer från skattemedel, ändå gör vårdbolagen allt för att slippa betala skatt i Sverige. Därför måste lagstiftningen ändras, så att vårdbolagen inte kan komma undan skatt genom att bolla med ränteutgifter mellan olika bolag i koncernen.

Sjukvård har blivit en industriell produkt. När man tillverkar hus eller bilar kan man tala om produkter. Sjuka människor kan aldrigt ses som en statisk produkt. Sjukdom är och upplevs individuellt.

I dag är vården efterfrågestyrd i stället för behovsstyrd. När behovet får styra blir vården rättvis.

I ett system som drivs av efterfrågan kommer vårdbolagen att skapa oändligt med nya behandlingar, vilket leder till efterfrågan i all oändlighet. Ett sjukvårdsindustriellt komplex av gigantiska mått håller på att utvecklas. Det blir ekonomiskt ohållbart. De globala vårdbolagen blir rikare och rikare medan den offentliga vården, d v s landstingens, blir fattigare och fattigare. Den offentliga vårdens sjukvårdssystem blir mer och mer belastat, då den får mindre och mindre resurser, medan de privata vårdbolagens ägare, riskkapitalbolagen, delar ut mer och mer till sina aktieägare.

Sjukvård som industriell aktieutdelande verksamhet kan aldrig fungera med bibehållen kvalitet, hur många regelböcker som än finns att följa.

Effektiviteten i privat vård är inte bättre än i offentlig. I en första utvärdering av vårdval Stockholm visade det sig att effektiviteten var högre i offentlig sjukvård än hos de sjukvårdsindustriella vårdbolagen.

Konkurrensutsatt sjukvård fragmentariseras, vilket leder till att kontinuiteten i vårdkedjorna går förlorad. Tre tusen människor dör varje år p g a feldiagnostisering. När vårdkedjorna fungerar blir den siffran lägre. Samarbete fungerar avsevärt bättre än konkurrens.

Vägen till ett bättre liv går inte genom ett oändligt utbud av behandlingar från global sjukvårdsindustri, ägd av riskkapitalbolag – utan genom ett bättre och godare samhälle, byggt på solidaritet och rättvisa med en sjukvård som är behovsstyrd.

IRENE WAHLIN

Sävsjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook