Nyheter

Sjukvårdslarm: för få vaccinerar sig!

Nu slår sjukvården i Jönköpings län larm: Det är för få som låter vaccinera sig mot influensan! Smittskyddsläkaren Peter Iveroth varnar för svåra följdsjukdomar och döden om riskgruppen drabbas av sjukdomen.

Man har kunnat konstatera, på basis av rapporterna från vårdcentralerna runt om i länet, att intresset för att vaccinera sig mot influnsa är mindre i år än vanligt.

”Det oroar”, säger Peter Iveroth. ”Jag tror att debatten kring vaccinet mot svininfluensan och dess biverkningar har gjort människor tveksamma till höstens vaccination.”

Han konstaterar att det vaccin, som används mot säsonginfluensan, inte har några biverkningar trots att det ger ett bra skydd både mot två vanliga influensavirus och viruset som orsakar svininfluensa.

Misstanken finns också att de två senaste årens milda influensavåg har minskat respekten för sjukdomen och att man inte längre ser flunsan som ett större problem.

Det är också så att barn, unga och vuxna, som inte ingår i någon riskgrupp, klarar influensan utan att bli allvarligt sjuka.

Men personer i riskgrupper lever lite farligare. Varje år dör i länet upp mot 70 personer, där influensan är den bakomliggande orsaken.

Peter Iveroth tror att många nyblivna 65-åringar är lite övermodiga och för stor tilltro till sin förmåga att klara av sjukdomar. Normalt friska 65-plussare drabbas i många fall av allvarliga följdsjukdomar, när influensan slår till.

”Ta kontakt med din vårdcentral, gå dit och få ett litet livräddande stick!” rekommenderar doktorn.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook