"Skämmer ut hela området" – Vetlandabor är upprörda igen | Höglandsnytt
Vetlanda

”Skämmer ut hela området” – Vetlandabor är upprörda igen

Varför? Vetlandabor är inte glada åt ängsmarken och den branta lutningen. Kommunledningen försöker komma med ett gott svar/ursäkt.

Det handlar om bullervallen vid Gillesalen som nu retat upp en Vetlandabo som tycker att det vuxit till sig för mycket på vallen som dessutom är hög. Samtidigt ska andra bullervallars vegetation ha blivit nerklippt.

”Det här ser ju inte klokt ut. Skämmer ut hela området”, menar Vetlandabon i ett ilsket klagomål till kommunen via Synpunkt Vetlanda.

”Eftersom det var knappt om utrymme för både bullervall och avrinningsdike för att hålla tomterna torra och fina fick vallens slänter bli lite extra lutande, annars skulle vallen inte bli tillräckligt hög för att begränsa bullret. Det gör att vi idag inte har någon maskin som kan klippa slänterna, de slås därför en till två gånger per år”, svarar Annika Lundwall, tekniska kontorets landskapsarkitekt.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook