SKANDAL: Därför rasade vindkraftverket i Lemnhult | Höglandsnytt
Toppnyheter Vetlanda

SKANDAL: Därför rasade vindkraftverket i Lemnhult

De berättade inte om problemen och de tekniska felen. Till slut rasade vindkraftverket i Lemnhult. Haverikommissionens utredning är nu färdig.

Installationen av vindkraftverket innebar konstruktionsfel som inte skyddade skruvarna. Problemen blev värre och värre och till slut föll vindkraftverket. Utredningen sågar vindkraftverksbygget med fotknölarna och kritiken är stenhård.

Lemnhult vindpark hade under de drygt tre åren i drift haft problem med lösa och trasiga skruvar i vindkraftverken. Dessa brister rapporterades inte av verksamhetsutövaren till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för verksamheten, konstaterar Haverikommissionen i sin utredning som offentliggjordes under onsdagen 14 månader efter olyckan.

I parken fanns 32 vindkraftverk som samtliga var av samma typ och storlek. På julafton 2015 kollapsade ett av vindkraftverken. Höglandsnytt var först med att rapporterar om olyckan.

Det vindkraftverk som föll, torn 15, hade vid tillfället varit i drift i nästan tre år. Tornet var 129 meter högt och hade en turbindiameter på 112 meter. Tornkonstruktionen bestod av sex sektioner som upptill och nedtill var försedda med flänsar.
Flänsarna var sammanfogade med skruvförband. Skruvförbandet i den första flänsen brast och den övre delen av tornet föll. Tornets nedersta sektion, som var förankrad i ett betongfundament, stod efter händelsen kvar.

Haverikommissionen har nu konstaterat att de skruvar som hade hållit samman det brustna skruvförbandet hade utmattningsskador som medförde att de inte längre kunde tåla den belastning de utsattes för. Flänsytorna bar spår av korrosion som troligen härstammar från skruvarna.

HAVERIKOMMISSIONEN KONSTATERAR:

  • Orsaken till utmattningsbrotten var att förspänningskraften i förbandet var alltför låg. Att tillräcklig förspänningskraft inte hade uppnåtts berodde på att man under installationsförfarandet inte skyddade skruvarna eller tornsektionerna från regn eller snö.
  • Vatten påverkade muttrarnas smörjmedel, vilket i sin tur ökade friktionen i skruvförbandets kontaktytor.
  • De verktyg som användes vid installationen hade inte underhållits och kalibrerats enligt verktygstillverkarens rekommendationer för att säkerställa att rätt vridmoment uppnåddes.
  • Montören som genomförde den slutliga förspänningen av skruvarna i förbandet hade ingen tidigare erfarenhet av sådant arbete, och hade inte heller gått tillverkarens interna kurs.
  • Hänsyn hade inte tagits till de sättningar som alltid påverkar förspänningskraften, varken i förbandet eller i de mjuka material som ingick i skruvförbandet.
  • Tillverkaren hade inte verifierat att den specificerade förspänningskraften uppnåddes eller testat hur väderförhållandena påverkade förbandets möjlighet att uppnå specificerad förspänningskraft vid momentdragning.
  • Tornet hade under olika tidsperioder utsatts för ökade vibrationer och ytterligare utmattningslaster p.g.a. problem med olika versioner av den mjukvara som användes för att styra vindkraftverket. Tillverkaren har angett att dessa laster var inom vindkraftverkets konstruktionsgränser, dock under förutsättningen att förspänningskraften hade uppgått till 1680 kN. Men med dåligt förspända skruvförband kan dessa tillfälligt högre laster leda till en förkortad livslängd.
  • De myndigheter som skulle granska tornkonstruktionen ur ett säkerhetsperspektiv begärde inte in någon teknisk dokumentation om själva tornkonstruktionen. Den kommunala kontrollen begränsades till att endast avse grundfundamenten.
  • Lemnhults vindpark hade under de drygt tre åren i drift haft problem med lösa och trasiga skruvar i vindkraftverken. Dessa brister rapporterades inte av verksamhetsutövaren till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för verksamheten.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook