Ekonomi Höglandet Tranås

SKÅNE?! Känd företagsledare på Höglandet går in i nytt jättebolag


Han leder börsbolag på Höglandet sedan många år. Nu tar han över nytt storbolag.

Tranåsbaserade stockholmsbörsnoterade teknikhandelskoncernen OEM Internationals VD Jörgen Zahlin har gått in som styrelseordförande i Malmöbaserade handels- och servicekoncernen BE Group inom stål- och aluminiumbranschen.

BE Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, vilka väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter inte val av suppleanter.

Bolagets styrelse utgörs av fem ledamöter valda av årsstämman den 25 april 2019: Petter Stillström, Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Jörgen Zahlin och Mikael Sjölund samt en arbetstagarrepresentant, Mikael Törnros. Vid extra bolagsstämma den 18 september 2019 valdes Jörgen Zahlin till ny ordförande för styrelsen. Stillström är i sin tur styrelseordförande för OEM.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook