Debatt

Skapa rättvisa och konkurrenskraft för jordbruket

Jag tänker som riksdagsman motionera om ett speciellt småbrukarstöd till brukare som bor på sin fastighet och den är max 10 ha. Stödet skall vara villkorat till ekologisk produktion, lokal avsättning, GMO-fritt mm.

Jordbruket i Sverige behandlas inte rättvist man försämrar dess konkurrenskraft medvetet för att minska matkostnaderna och öka importen av skräpmat. Det är denna prispress som är grundorsaken till utsugningen av landsbygden. Socialdemokraterna driver denna linje men miljöpartiet håller med.

 

De stora internationella jordbruksöverenskommelserna i WTO skall vara normgivande för hur EU:s och Sveriges jordbrukspolitik skall utformas. Lagstiftning som diskriminerar svenskt jordbruk i förhållande till övrigt jordbruk i EU skall inte vara tillåten.

 

EU har antagit en resolution om gemensam djurskyddslag en s.k. minimistandard. Svenskt djurskydd skall anpassas till denna nya lagstiftning så långt det är möjligt.

 

Mat som säljs i Sverige skall vara ursprungsmärkt och spårbar. Leverantörer som inte uppfyller detta krav skall nekas verka på den svenska marknaden. En speciell regel skall införas, att mat som har GMO-produkter i sig eller att kött och mjölk har haft foder som är GMO- modifierat, skall detta anges på förpackningens ursprung.

 

Jag vill vidare skapa ett generellt märkesskydd för begreppet närodlat/närproducerat. Skall den devisen ha hög trovärdighet så får det inte kallas närodlat om det säljs längre bort än 100 km. Vill man marknadsföra sig längre bort är det ursprungsmärkningen som gäller.

 

En god förebild hur ursprungsmärkning fungerar är Emå-mejeriets ursprungsmärkning av sina varor. Det är viktigt att framhålla att varor som inte är ursprungsmärkta får säljas men det skall klart framgå på förpackningen att denna vara saknar ursprungsmärkning.

 

För att klara målet att få all åkermark i produktion bör vi använda lite mer åkermark till biomassa, biodiesel och etanol. Framtidens infrastruktur som bebyggelse, järnvägar mm skall i görligaste mån inte byggas på åkermark.

 

Kor och nötdjur har idisslat och gödslat i alla tider, det skall inte beskattas (fis- och rapskatt)

 

Gödseln skall tas till vara som gödning och råvara till biogas

 

Skog och grödor är de viktigaste koldioxidsänkorna och ett arealstöd bör utgå för detta.

 

Det innebär att skolor, bensinmackar och annan kommersiell och offentlig service skall utvecklas och finnas kvar. Elledningar, telefonledningar, täckning för mobiltelefoner, bredband, och vägar skall hållas i samma skick som i tätorter. Om så behövs, måste man via kommunernas energibolag garantera detta. Klarar inte bolagen täckning, då övergår rätten till energibolaget som tvångsförvaltar deras brister och låter drakarna betala.

 

Nya pålagor på jordbruket skall villkoras till att de ger samma lagliga villkor som gäller övriga lantbrukare i EU. Kväveskatten skall inte återinföras.

 

LARS-HÅKAN HALLDIN (C)                 

Seniorkandidat till Riksdagen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook