Debatt Nyheter Opinion

”Skärp kontrollen av mediciner till äldre”

”Sömnmedel, ångestdämpande och smärtstillande mediciner kan orsaka stor skada och för tidig död bland äldre patienter”, skriver debattörerna Per-Olof Sjöberg och Göran Ivarsson idag på Höglandsnytt Debatt och kräver bättre kontroll av hur mediciner skrivs ut till äldre, inte minst efter att medicinförskrivningen till äldre fördubblats på två årtionden, menar debattörerna.

Många äldre behöver läkemedel och mediciner, som i de flesta fall ger ett längre liv. Men äldre är ofta ganska känsliga.  Därför kan vissa substanser vara direkt olämpliga och blandningar av mediciner kan då ge helt motsatta effekter än de avsedda.  Detta är en gammal kunskap.

I radioprogrammet ”Kaliber” kunde man för en tid sedan höra följande: Sjuk av mediciner? Felaktiga och bristfälliga läkemedelshanteringar i svensk sjukvård kostar samhället många miljarder kronor varje år och skapar stora lidanden. Uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut, saknas ofta genom hela vårdkedjan!”

Lugnande, ångestdämpande, smärtstillande, sömnmedel och urologiska mediciner är de vanligast förekommande det vill säga mediciner som skrivs ut till var tredje patient som är över 80 år. Biverkningarna är inte bara obekväma för denna grupp av människor – som är mer känsliga än yngre – utan de kan orsaka stor skada och för tidig död. Olämpliga också därför att de ofta ger yrsel, förvirringstillstånd och fallolyckor.

Medicinförskrivning fördubblats
Under de senaste 20 åren har medicinförskrivningen till personer över 75 år fördubblats. Det är knappast några läkemedel som testats på personer inom denna patientgrupp. Hur de påverkar skröpliga multisjuka äldre är alltså inte utforskat. Däremot har ett otal patientfall presenterats i olika media och dessa kan man inte bortse ifrån.

Kristdemokratiska Seniorförbundet önskar en samordnad översyn av medicinlistorna och att dessa görs kvalitetssäkra. Dessutom begär Kristdemokratiska Seniorförbundet att information vid förekommande vårdövergångar även ska innehålla läkemedelsberättelser!

För Kristdemokratiska Seniorförbundet i Jönköpings län
Per-Olof Sjöbergsson, Sävsjö                                   
Göran Ivarsson, Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Äldre och anhöriga som är osäkra på sin/anhörigas kvalitet i läkemedelsbehandlingen kan gå in på http://www.seniorminiq.se. Det är en gratistjänst där man fyller i vilka läkemedel man tar, svarar på några frågor om biverkningar samt därefter får en lista med frågor om sin medicinering att ta med till läkaren!

Kommentarer avstängda