SKÄRPNING: Klimatutsläppen minskar inte i Sverige | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Toppnyheter

SKÄRPNING: Klimatutsläppen minskar inte i Sverige


Det ser inte bra ut för vår civilisation. Utsläpp från transporter minskade men industrins klimatpåverkande utsläpp ökade förra året. Sammantaget är Sveriges totala utsläpp oförändrade, visar nu preliminära siffror från Naturvårdsverket baserade på statistik från SCB över utsläpp inom rikets gränser.

53,6 miljoner ton växthusgaser släpptes ut i Sverige förra året. Industrins utsläpp ökade med fyra procent. De står för en tredjedel av totala utsläppen.

Transporternas utsläpp minskade med fyra procent. Minskningen beror på ökad biobränsleanvändning, effektivare fordon och ökad andel miljöbilar. Samtidigt fortsätter dock trafiken på vägarna att öka.

”Det är viktigt att den offentliga sektorn och företag samverkar ännu mer inom forskning och demonstrationsprojekt. Ytterligare innovation är en nyckel för att ta de riktigt stora kliven mot lägre utsläpp inom järn- och stålindustrin, cementindustrin och raffinaderier. Utsläppen behöver minska snabbare i alla sektorer för att klara Parisavtalet, och det är viktigt att lösningar som finns på plats i dag kombineras med ytterligare innovationskraft för att nå i mål”, säger Oskar Larsson, enhetschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Konjunkturen är starkare och då ökar utsläppen från de flesta branscher inom Sveriges tillverkningsindustri. Utsläppen från anläggningar inom EUs handelssystem för utsläppsrätter; el, fjärrvärme och industri, visar på ökade utsläpp för 2016. Anläggningarnas utsläpp var knappt 20 miljoner ton växthusgaser, en ökning med 0,5 miljoner ton jämfört med året innan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook