Debatt Eksjö Opinion

Skattehöjning i Eksjö ett svek – spara miljonerna på kommunalråd och chefer istället

”Tjänstemännen slår vakt om sitt revir. Ekonomisk katastrof, byt ut politikerna”, anser Lars-Håkan Halldin på Höglandsnytt Debatt om sparpaketet i Eksjö kommun.

[adrotate banner=”6″]

Kommunen höjer skatten med 50 öre per skattekrona. För pensionärerna innebär det att den aviserade skattelättnaden tar kommunen hand om. Svek mot Eksjös pensionärer, arbetslösa och sjuka.

Det är tjänstemännen i overheadorganisationen som bestämmer och slår vakt om sitt revir.

Avskaffa kommunalråden. Ha kvar en kommunstyrelseordförande på 75 %, resten av de gamla råden får bli ledamöter och vice ordförande i kommunstyrelsen. Sänk arvodena till politiker med 25 %. Kommunen måste omorganisera den politiska organisationen. Avskaffa den nuvarande och återgå till en nämndorganisation där man kan utkräva ansvar. En kommunstyrelse med 17 ledamöter jämte suppleanter håller inte. Återgå till 13, 11 och ledamöter i nämnderna. Avskaffa beredningarna, styrkort och visionsskrivningar i pärmar. Beredningarna karakteriseras av amatörism och okunskap.

Olsbergs arena pinsam
Tokiga investeringar som i en arrangemangshall och köpet av Dollarfastigheten är pinsamma. Arrangemangshallen hyrs inte ut och då den hyrs ut är det till underpriser. Det är bara de rättsinniga som får hyra den andra gör sig icke besvär. Man måste ställa sig frågan vem köper Dollarhuset. Alternativanvändningen av arrangemangshallen förråd. De drar dyra kostnader som du och jag får betala.

Uppstartandet av en datacentral för Höglandets kommuner har blivit mycket dyrare än man beräknat.

Kommunen måste skapa en produktionsinriktad organisation för skola barnomsorg och äldrevård. Med skolpeng och barnomsorgspeng stället för anslagsfinansiering. Det skall inte vara lärare, syrror och vårdare som betalar politikens misstag. Nu måste overhead gå i spetsen för besparingarna. En omläggning från anslag- till produktionsfinansiering skulle innebära en kostnadsminskning med närmare 12 milj. kronor.

Kommunens overhead är för stor, inte alls i proportion till den lilla kommun vi är. Ta bort tio tjänster, spara 6 milj. Lägg samman tjänsten som samhällsplaneringschef och kommun chef bara det en besparing på närmare 2 milj.

En sifferkyrkogård
Det ekonomiska redovisningssystemet liknar en sifferkyrkogård. Det är inte ens säkert det stämmer. En kontokyrkogård som fångar upp droppande och läckande ekonomiska tak.  Ingen har översikt och kunnande om systemet. Decentralisera strukturen enkla kontosystem ute produktionen. Bara denna åtgärd skulle spara miljonbelopp.

Den stora och svåra frågan påverkar skattehöjningen befolkningstalen. Min bedömning är att de med medel- och höga inkomster flyttar ut ur kommunen. Skattehöjningen främjar inte sjukhuset, garnisonen och domstolen. Folk vill inte flytta hit, då läggs de ned. Befolkningsprofilen får alltmer karaktären av en begravningsurna.

Kommunen måste minska den kommunala verksamheten med  femtio miljoner. Det skall ske utan vård och omsorg skadas. .

Bogren, Erazim samt folkpartiets och kd:s insynspolitiker står som ansvariga för den ekonomiska katastrofen. Jag menar på allvar byt ut dem mot politiker som kan sköta en kommun.

Lars-Håkan Halldin, Brännelund Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Väl rutet! Det har alltför länge pågått svågerpolitik, ryggdunkande och miljonsatsningar utan grund! Att satsa enorma belopp i en eventhall när ekonomin är knackig för skolor, omsorg och äldrevård är ett hårt slag i ansiktet. Jag gillar visserligen den kommande skattehöjningen, men inte skälen till den!

  2. Jamen Hallå Politiker o Tjänstemän på Eksjö vuxendagis sanera bland tjänstemän mm i stället för att höja skatten då sparar ni mer. en som undrar.

  3. Kommunerna är egentligen inte intresserade av att utan budgetförstärkningar från staten bli sittande med mer och mer regelverk som de måste agera tillämpare och tillsynsmyndighet för. Det bästa exemplet var djurskyddet, som när det kraftigt skärptes för några år sedan, i samband med skapandet av alliansregimen nedlagda Djurskyddsmyndigheten (som dock gick upp i Jordbruksverket, med hela kompanier av tjänstemän som inte har något annat för sig än att hitta på fler och hårdare regler dagarna i ända för att motivera sina tjänster), helt enkelt kollapsade. Kommunerna, speciellt de små landsortskommunerna, var helt enkelt inte intresserade av att jaga kommunens småföretagare och bötfälla dem eller tvinga på dem miljoninvesteringar därför att taket i ett djurstall var 2 cm för lågt. Så till slut flyttade staten över det hela till de mer samarbetsvilliga länsstyrelserna, som ju är statligt finansierade.

Kommentarer avstängda