Ekonomi Höglandet

SKATTEVERKET: NYA SKÄRPTA REGLER – 800 000 personer drabbas

Skatteverket föreslår skärpta regler för så kallade samordningsnummer.

Samordningsnummer föreslås vara aktiva i fem år och ska kunna göras inaktiva om fel upptäcks eller av andra skäl. Det föreslås också en möjlighet till utökad identitetskontroll genom personlig inställelse.

– Våra förslag om samordningsnummer utgör en del av Skatteverkets pågående översyn av folkbokföringen. En trygg och enkel hantering av identiteter är central för många funktioner i samhället, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket, i ett pressmeddelande

Skatteverket föreslår att ett samordningsnummer ska vara aktivt i fem år och att förlängning kan ske vid behov. Ett samordningsnummer ska kunna göras inaktivt innan femårsfristen går ut, till exempel om personen blivit folkbokförd och fått ett personnummer, om personen avlidit, eller om numret tilldelats med falska identitetsuppgifter som grund.

Myndigheter som begär samordningsnummer ska skicka in kopior på de handlingar som legat till grund för att identifiera en person. Statliga myndigheter ska även kunna ställa krav på att en person ska styrka sin identitet vid personlig inställelse hos Skatteverket.

Alla samordningsnummer bör visas i Statens Personadressregister, SPAR. Fler uppgifter bör också visas, till exempel vilket år numret tilldelades och hur identiteten kontrollerats.

Tilldelningen av samordningsnummer föreslås bli mer enhetlig och digitaliserad, i en ordning som Skatteverket fastställer.

Ett samordningsnummer är en personbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige.
Samordningsnummer har inte i alla delar samma funktion som ett personnummer men används i flera fall på liknande sätt.
Behov av samordningsnummer kan finnas exempelvis för personer som tillfälligt vistas och arbetar i Sverige och ska betala skatt, personer som omfattas av svensk socialförsäkring, eller inom rättsväsendet.

Samordningsnummer infördes år 2000. Det finns idag ca 800 000 samordningsnummer i folkbokföringsdatabasen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook