Debatt

Skolan är ingen handelsvara

Jag har under alla år varit en varm anhängare av skolpeng och föräldrarnas fria val av skola. Framförallt har jag glatt mig åt att friskolor på landsbygd och glesbygd har kunnat uppstå i hägnet av detta.

Adelövs friskola är ett lysande exempel där föräldrarnas engagemang skapat denna skola och man bedriver högklassig undervisning med ett litet antal elever. Detta till skolpolitikernas förtret.

 

Nu har nya fenomen börjat dyka upp på skolvärldens himmel som upprör mig. Jag kommer som riksdagsman sätta in åtgärder för att komma åt problemen med finansiell spekulation med våra barns arbetsplats skolan.

 

Det första är att kommuner ger bort skolor och lokaler för en sportstyver eller gratis till skolkoncerner.  Skall lokaler mm tas över skall ett marknadsvärde som speglar investeringen som sådan betalas. Jag är dessutom tveksam att sälja kärnan i infrastrukturen våra skolor.

 

Att friskolor går med vinst är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Men skolkooperativet i t.ex. Adelöv skulle inte tänka tanken att stoppa delar av skolpengen i egen ficka som vinst. Pengarna skall gå till barnen och deras skola. Jag menar att man måste lagreglera så att en obligatorisk investeringsfond upprättas samt en kapitaltäckningsfond som reglerar framtid förluster. Fonderna skall vara en del av eget kapital och avsättningen obligatorisk. Värdet av fonderna skall aldrig vara lägre än något års drift av skolan. De pengar som kan gå tillbaka till aktieägarna är skälig ränta på insatt kapital i skolan. Det vill säga fn 3 – 5 % på aktiekapitalet.

 

Det som nu börjar dyka upp att skolor köps upp av skolkoncerner, som sedan säljs vidare till riskkapitalbolag, som tjänar pengar på våra skattepengar, som de facto skolpengen är, ska inte i framtiden vara  tillåtit. Kommunen skall ha kommunalt veto vid en eventuell försäljning och förköpsrätt av verksamheten om man anser det sker rena finansiella transaktioner med skolans verksamhet.

 

Skolan må ha problem av olika slag men en handelsvara är den icke där aktieägare berikar sig på barnens arbete och skattebetalarnas skolpeng.

 

Jag säger som i min syn på finansindustrin, det krävs kraftiga elstängsel runt hagen, innan man släpper ut kalvarna på grönbete, särskilt om de är av rasen finanskalvar.

 

LARS-HÅKAN HALLDIN (C)

Seniorkandidat till riksdagen

Brännelund, Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook