Ekonomi Höglandet Nyheter

Skolorna är för dåliga – straffas med miljonviten


Antalet vitesförelägganden från Skolinspektionen har ökat kraftigt de senaste åren. Från ett tjugotal år 2013 till drygt hundra i fjol, visar Dagens Samhälles bearbetning av tillsynsmyndighetens statistik. Och i år ser de ut att bli ännu fler.

En förklaring till att antalet vitesförelägganden ökar är den ändring i skollagen som trädde i kraft i januari 2015. Sedan dess är Skolinspektionen skyldig att förelägga med vite vid brister som allvarligt försvårar elevernas förutsättningar att nå målen.

De två vanligaste orsakerna är otillräckligt stöd till elever med särskilda behov och brister i trygghet och studiero. Men bland de drygt 330 ärenden där Skolinspektionen beslutat om vite sedan 2011 finns också skäl som kränkande behandling, felaktig betygsättning och brister i det pedagogiska ledarskapet.

Även storleken på vitesbeloppen har ökat. Under åren 2011–2015 fattade myndigheten beslut om sex vitesförelägganden på 1 miljon kronor eller mer. Från den 1 januari 2016 till sista juni i år var antalet 26.

Gunnar Persson, chef för Skolinspektionens enhet för ekonomisk granskning, påpekar att vitesförelägganden ska fungera som påtryckningsmedel:
– Ett vite ska vara kännbart, säger han till Dagens Samhälle.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook